Uitgelicht

Wij zien jou!

Wij bieden kinderen een goede basis voor hun toekomst.

De kinderwereld = onze wereld

Uitgelicht

Pedagogisch beleid

Ons ‘pedagogisch huis’ is de samenvatting van ons uitgebreide pedagogisch beleid. Het geeft richting aan alles wat wij bij 2Samen doen: hoe we met kinderen omgaan, hoe we onze ruimtes inrichten én hoe wij samenwerken.

Eén van de belangrijkste basisbehoeften van ieder mens is te worden gezien. Het gaat hierbij om waardering, erkenning en respect krijgen voor wie je bent. Je wilt je begrepen, geaccepteerd, bevestigd, aangemoedigd, vertrouwd voelen en gerustgesteld worden. Hoe meer basisbehoeften worden vervuld, hoe beter je tot een zelfstandig en veerkrachtig persoon kan uitgroeien, met een duidelijk en positief zelfbeeld. De kinderen zien, is daarom een van de belangrijkste onderdelen van onze missie: Wij bieden kinderen een goede basis voor de toekomst.

Wij zien jou!

  • We vertrouwen
  • We verrijken
  • We verbinden

Wij zijn thuis in kinderopvang!

Lees onze folder, het Verkort pedagogisch beleid van Kinderopvang 2Samen: PEDAGOGISCH HUIS

Basishouding

Wij zien jou’ gaat niet alleen over het zien van kinderen en hun ouders, maar ook onze medewerkers en partners. De ander ‘zien’ is daarmee onze basishouding: een manier van hoe we naar elkaar kijken en met elkaar omgaan. We vinden dit een voorwaarde om goede kinderopvang te bieden, service te bieden aan ouders én een goede werkgever te zijn.

We bouwen een band op met de kinderen en willen ze écht leren kennen. Samen ontdekken we wat ze leuk of interessant vinden en waar ze energie van krijgen. Dit noemen we talent. We helpen kinderen verder te ontwikkelen door hierbij aan te sluiten. Talent ontdekken dus.

Een positieve blik is essentieel in ons werk. Een kind dat overal op afgaat, kun je bijvoorbeeld ervaren als druk. Maar misschien is het vooral nieuwsgierig. We hebben waardering voor wie kinderen zijn. We geven zoveel mogelijk ruimte voor eigen inbreng. We kijken achter het gedrag om uit te zoeken wat kinderen nodig hebben. Hierop passen we ons handelen aan. Dat betekent dat we niet meteen reageren, maar eerst op zoek gaan waarom het kind bepaald gedrag vertoont (en daar op reageren).

Ouders kennen hun kind goed. Samen ontdekken we wat het beste werkt voor hun kind. Als professional hebben we kennis waarmee we ouders kunnen ondersteunen. Zo willen we samen optrekken vanuit gelijkwaardigheid.

Ook in de samenwerking met onze scholen of in de maatschappij dragen we graag ons steentje bij.