Wie zijn wij?

Werken bij 2Samen?

Ons personeel maakt onze kwaliteit! We zijn regelmatig op zoek naar goede krachten die ons team willen komen versterken.

Meer informatie

Wie zijn wij?

2Samen maakt kinderopvang tot een echt waardevolle tijdsbesteding voor uw kind! Wij bieden een plek waar uw kind vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de wereld kan verkennen, onder deskundige en liefdevolle begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Wij bieden ook kinderopvang bij u in de buurt!

Bij 2Samen kunt u ervan op aan dat we altijd voldoen aan de wet- en regelgeving. Ons pedagogisch beleidsplan geeft duidelijk richting aan de manier waarop onze medewerkers met kinderen omgaan, hoe zij hen begeleiden en hun ontwikkeling stimuleren. Bij Beleid leest u meer over onze pedagogiek, voedingsbeleid, plaatsingsbeleid en huisregels.

Bent u op zoek naar de klachtenprocedure, klik dan hieronder op 'Samen met u: Oudercommissies en Klantenraad'.
Onze missie

Wat maakt ons speciaal

 • Blijvend investeren in kwaliteit
 • Uitsluitend gediplomeerde en doorlopend bijgeschoolde medewerkers
 • Veelzijdig activiteitenaanbod met muziek, (peuter)dans en uitstapjes
 • Uitdagende bso-activiteiten en een zomerkamp van KICKS
 • All-in-tarieven
 • Aandacht voor duurzaamheid

Onze

missie

“Wij bieden kinderen een goede basis voor hun toekomst.
De kinderwereld = onze wereld.”

Onze visie

Onze visie op hoe wij deze goede basis bieden hebben wij als volgt samengevat:
Kinderen worden geboren met hun eigen temperament, kwaliteiten en talenten. Ze zijn nieuwsgierig, ondernemend, eigenwijs en gevoelig. Ze imiteren en willen erbij horen. Op allerlei manieren laten kinderen ons zien wat ze nodig hebben en daar sluiten wij op aan. Een rijke en liefdevolle omgeving nodigt kinderen uit om te spelen en de wereld te ontdekken.

Een kind is zoals het is, en krijgt daar bij ons de ruimte voor. Respect voor ieders eigenheid staat centraal in alles wat wij doen. Dat maakt dat een kind zich bij 2Samen thuis voelt. Vanuit deze veilige basis helpen wij kinderen zich te ontwikkelen. Stap voor stap de wijde wereld in. 2Samen is medeverantwoordelijk voor deze opvoeding. Kinderen zijn ons kostbaarste goed, zij zijn de toekomst.

2Samen. Thuis in kinderopvang

De organisatie
2Samen is een organisatie met 75 jaar ervaring, die constant blijft investeren in kwaliteit, zoals goed opgeleide medewerkers, ruime locaties met een eigen karakter en uitstraling en een activiteitenaanbod waar de ontwikkeling en het plezier van de kinderen centraal staan.

Met ruim 60 vestigingen verspreid over Den Haag en het Westland (Monster en Naaldwijk) is 2Samen de grootste professionele kinderopvangorganisatie in de regio. Wij bieden op onze locaties: dagopvang, peuteropvang (peuterspeelzaal), voorschoolse educatie (VE), buitenschoolse opvang en vakantieopvang.

Raad van Bestuur

Zoë Kwint-Elkerbout 2 Kinderopvang 2Samen Den Haag Monster NaaldwijkKinderopvang 2Samen is een stichting.
De stichting wordt bestuurd door directeur/bestuurder Zoë Kwint-Elkerbout.
Zij heeft de dagelijkse leiding van 2Samen en is verantwoordelijk voor het beleid. Zij zet de strategische lijnen uit en draagt inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijkheid voor 2Samen.

De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en de Klantenraad.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden:

 • drs. Gregor Rensen MCM
 • Cristel Wieman MSc
 • ir. Daniëlle Aldershoff MSc.
 • Jan Meenderink RA
 • mr. Ferdinand Strijthagen

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het bestuur. Op centraal niveau wordt door het managementteam, de bestuurder en de toezichthouders aandacht geschonken aan zowel de bedrijfsvoering als aan (voorwaarden voor) onze kwalitatieve opvang.

2Samen werkt volgens de Governance Code Kinderopvang en hecht veel waarde aan een ‘goed ondernemingsbestuur’, waarin begrippen als transparantie, betrouwbaarheid en zorgvuldigheid centraal staan.

Hoofdkantoor

Het hoofdkantoor van 2Samen is gevestigd aan Alexanderveld 5 in Den Haag. Er werken circa 70 medewerkers op verschillende afdelingen: Pedagogiek & Kwaliteit, Finance & Control, Planning & Advies, Marketing & Communicatie, Personeel & Organisatie, ICT, Facilitair en KICKS.

Heeft u vragen aan een afdeling, u kunt terecht bij:

 • Regiomanagers: Margo Gankema en Danielle Vooijs
 • Manager Klantadvies, Marketing & Communicatie: Yolande Michiels van Kessenich
 • Manager Bedrijfsvoering: Jelmer Zijlstra

Locaties

Onze locaties zijn verdeeld over 30 units. Iedere unit heeft een Unitmanager, die de dagelijkse leiding over de locaties van die unit heeft en de contacten in de wijk onderhoudt. Op ieder kindercentrum werkt een Locatiecoördinator en een team met gediplomeerde en doorlopend bijgeschoolde pedagogisch medewerkers, ondersteund door pedagogen en hbo-coaches. De Unitmanagers worden aangestuurd door een Regiomanager.

Organogram
Samen met u: Oudercommissies en Klantenraad

2Samen streeft naar een regelmatig contact met alle ouders. Goed overleg over wat uw kind nodig heeft, vinden we erg belangrijk. Maar ook uw mening over de gang van zaken op het centrum van uw kind waarderen we zeer. Met ideeën kunt u altijd terecht bij de Locatiecoördinator van het centrum van uw kind. Alleen met uw input kunnen we onze dienstverlening volledig op uw wensen aanpassen. Wilt u meer doen? Dan bent u van harte welkom in de oudercommisie of klantenraad.

Oudercommissies

Ieder kindercentrum heeft een oudercommissie. Via deze oudercommissies blijven we goed op de hoogte van de wensen van ouders en streven we ernaar om onze dienstverlening zoveel mogelijk op de specifieke wensen van ouders in uw kindercentrum aan te passen. Leden van de oudercommissie behartigen het belang van de ouders en kinderen en bevorderen een goede relatie met het personeel van het kindercentrum.

Klantenraad

De Klantenraad bestaat uit ouders/verzorgers met kinderen die bij 2Samen worden opgevangen en stelt zich ten doel de gemeenschappelijk belangen van ouders en kinderen op centraal niveau te behartigen. Periodiek bespreekt de Klantenraad daartoe bepaalde onderwerpen met de bestuurder/directeur van 2Samen.

De Klantenraad onderhoudt intensief contact met het Bestuur van 2Samen, en doet dat feitelijk namens alle ouders van 2Samen; hiervoor hebben de Oudercommissies van 2Samen een mandaat afgegeven.

De leden van de Klantenraad zijn:

 • Marc Zuijdweg (voorzitter)
 • Renate Elling
 • Erna van Hout
 • Mark Rieff
 • Sanne Bandsma
 • Petra Frederiks
 • Marlies van der Wiel
 • Lisanne Koene
 • Mariel Hernandez

Wij zijn altijd op zoek naar betrokken ouders die de Klantenraad komen versterken. Belangstelling? Meldt u dan aan via klantenraad@2samen.nl.

Klachtenprocedure

U en uw kind(eren) staan centraal in onze dienstverlening. Wij hechten dan ook veel belang aan een goede afhandeling van een mogelijke klacht.
In de folder ‘Klachtenprocedure’ leest u wat u kunt doen wanneer u een klacht heeft.

Maatschappelijke kinderopvang
Kinderopvang vervult een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Juist in de eerste levensjaren van een kind ontwikkelen de hersenen zich razendsnel en onze pedagogisch medewerkers kunnen dankzij hun kennis inspelen op de ontwikkelingsfase van het kind.

Waarom is maatschappelijke kinderopvang goed voor alle kinderen?

Kinderopvang is ook goed voor het welzijn van kinderen. Als een kind zorg of specifieke hulp nodig heeft, werken wij nauw samen met gemeente en (jeugd)zorg en bieden we ‘kindnabije zorg’ in de dagelijkse omgeving van het kind aan. Door samen te werken met het onderwijs kunnen we de doorgaande ontwikkellijn van kinderen van nul tot twaalf jaar optimaliseren. Daarnaast is kinderopvang belangrijk voor werkende ouders om werk en de zorg voor kinderen te combineren of op een andere manier participeren in onze maatschappij.

Omdat kinderopvang zoveel kan betekenen voor kinderen vindt Kinderopvang 2Samen dat alle kinderen hier een aantal dagdelen per week recht op hebben en dat kinderopvang betaalbaar zou moeten zijn voor alle ouders; werkend of werkzoekend. Vandaar dat maatschappelijke kinderopvangorganisaties kinderopvang aanbieden ook in wijken waar het niet rendabel is maar kinderen het wel hard nodig hebben.

Om dit te realiseren zouden rendementen verdiend in de kinderopvang niet weg mogen vloeien uit de sector. Daarom zijn wij lid van de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK).

Lees meer hierover in de digitale flyer: BMK Infosheet

Thuis in kinderopvang

Je thuis voelen en helemaal jezelf kunnen zijn. Dat is bij 2Samen heel belangrijk!  Bij ons kun je samen groeien. Ontdekken. Plezier maken. En zelfs een beetje ‘donderstenen’. Dat geldt trouwens niet alleen voor kinderen maar ook voor ouders én onze medewerkers. Samen zijn we thuis in kinderopvang.

Publicaties
Kinderopvang 2Samen heeft brochures en folders ontwikkeld over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met onze kinderopvang.

Ook speciale uitgaven

Naast algemene en specifieke informatie kunt u ook de speciale uitgaven zoals de infobladen ‘IKK’ en ‘Harmonisatie’ en de specials ‘Voedingsbeleid’ en ‘KICKS 10 jaar’ hier lezen.

Jaarlijks publiceren wij ook ons sociaal jaarverslag met daarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Klik hier voor alle publicaties van 2Samen.