Buitenschoolse opvang

Uw kind
vrijblijvend inschrijven

Inschrijven

Buitenschoolse opvang

Samen te gekke activiteiten beleven en nieuwe dingen ontdekken. Dat kan bij de buitenschoolse opvang in Den Haag, Monster en Naaldwijk. Er is bij Kinderopvang 2Samen veel ruimte voor ideeën en eigen inbreng van de kinderen. Samen met de pedagogisch medewerkers en de andere kinderen uit de groep vullen ze elke (mid)dag naar wens in. Buitenschoolse opvang omvat opvang vóór schooltijd, na schooltijd, tussen de middag en in vakanties. Lees hieronder meer over de mogelijkheden.
Naschoolse opvang en vakantieopvang
Naschoolse en vakantieopvang is zoveel meer dan het opvullen van de tijd na school en tijdens schoolvakanties. In de eerste plaats zien wij bso-tijd als vrije tijd waarin kinderen kunnen én mogen ontspannen. We geven ieder kind de veilige basis die het nodig heeft met vaste medewerkers waarop uw kind altijd kan rekenen. We zorgen verder voor een goede balans tussen vrij spel en te gekke activiteiten waarin kinderen nieuwe dingen leren en ontdekken.

Uitgebreid activiteitenaanbod voor alle leeftijden

Samen met de kinderen bepalen we welke activiteiten we gaan doen. Wekelijks maken kinderen een keuze uit een uitgebreid aanbod van onze afdeling KICKS op het gebied van muziek, dans, kunst, natuur, sport, techniek en nog heel veel meer! Bij Kinderopvang 2Samen beleven kinderen geweldige (mid)dagen bomvol uitdagende spellen, workshops, vakantieprogramma’s zoals survivaldagen en zelfs een zomerkamp! Zo bieden we voldoende uitdaging voor elke leeftijd. Deze activiteiten zijn in onze tarieven inbegrepen, u betaalt hiervoor dus niets extra. Kijk voor een indruk bij KICKS.

Lekker vaak naar buiten

Waar mogelijk leggen we natuurtuinen of speelpleinen met natuurlijke elementen aan. Kinderen zijn in onze buitenschoolse opvang dan ook veel buiten te vinden. We gaan er ook geregeld op uit. Naar het bos, strand of museum bijvoorbeeld.

Samen groeien

Bij Kinderopvang 2Samen hebben we volop aandacht voor de groeiende behoefte aan meer zelfstandigheid. Onze pedagogisch medewerkers zijn speciaal opgeleid om kinderen van 4 tot 13 jaar daarin te kunnen begeleiden. Daarnaast speelt de sociale interactie hier een grote rol. Door samen activiteiten te ondernemen, leren kinderen hoe ze onderling conflicten kunnen oplossen en constructief kunnen samenwerken. De medewerkers geven de kinderen daar de ruimte voor maar houden de activiteiten altijd goed in de gaten. In de bso worden de kinderen doorgaans verdeeld in een groep van jongere kinderen (4 tot 8 jaar) en één van oudere kinderen (8 jaar en ouder).

KICKS zorgt voor geweldige dagen bomvol uitdagende activiteiten en zelfs een zomerkamp voor kinderen van de naschoolse opvang van Kinderopvang 2Samen.

Zet nu de eerste stap en plan een afspraak bij de buitenschoolse opvang van uw keuze. 2Samen verzorgt kinderopvang in Den Haag, Naaldwijk en Monster.
Ontdek welke locaties met buitenschoolse opvang er in uw omgeving te vinden zijn.

Meer informatie leest u in onze folder :  Buitenschoolse opvang (bso)

Voorschoolse opvang
Voor steeds meer scholen verzorgen wij de voorschoolse opvang. Een uitkomst wanneer u te maken hebt met vroege werktijden of verkeersdrukte. Wij bieden uw kind een rustige start voor de drukke schooldag.

Veilig en op tijd naar school

Uw kind is voor de voorschoolse opvang welkom vanaf 07.30 uur. Onze pedagogisch medewerkers brengen de kinderen naar school zodat ze daar veilig en op tijd aankomen.

Extra vroege openingstijden

Sommige locaties gaan extra vroeg open vanaf 07.00 uur. Heeft u interesse in extra vroege openingstijden op de locatie van uw kind, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Planning & Advies, dagelijks bereikbaar van 08.30 tot 17.00 uur, via telefoonnummer 070-3385500 (optie 1) of via e-mail: planning@2samen.nl

Steeds meer locaties bieden standaard verlengde openingstijden, ook in de middag. Meer hierover leest u op de specifieke centrumpagina’s.

Tussenschoolse opvang
Op verzoek van verschillende basisscholen, hebben wij 'Broodje Samen' opgericht. 'Broodje Samen' verzorgt op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag de tussenschoolse opvang (tso) bij bepaalde basisscholen. De kinderen nemen zelf eten en drinken mee. De medewerkers van 'Broodje Samen', veelal vrijwilligers, zorgen tijdens de overblijf voor de kinderen.

Tussenschoolse opvang Broodje Samen

Bij de volgende basisscholen wordt de overblijf door Broodje Samen verzorgd:

  • A.M.G. Schmidtschool (J.de Graefflaan) samenwerking met 2Zeerovers
  • Ds. D.J. Karresschool samenwerking met 2Torentjes

U kunt zich bij ons aanmelden voor de tso door middel van het aanmeldingsformulier. Deze formulieren liggen ook voor u klaar bij de administratie van de basisschool van uw kind. Na inschrijving ontvangt u van ons een plaatsingsovereenkomst.

Overblijfprotocol en huisreglement tso  Aanmeldingsformulier Broodje Samen (tso)

Maandtarieven
Broodje Samen:

1 dag  € 8,80
2 dagen  € 17,60
3 dagen  € 26,40
4 dagen  € 35,20

Prijspeil 2024
o.b.v. 11 maandfacturen

De maand waarin de meeste vakantieweken vallen, wordt niet gefactureerd.

Extra dagen 

Het is altijd mogelijk om incidenteel een dag extra tso af te nemen. Een extra tso-dag wordt later in rekening gebracht. Aanvragen verlopen via de tso-coördinator. Bij incidentele afname van tso betaalt u € 3,40 per keer (prijspeil 2024). U bent dus goedkoper uit met vaste dagen op contract.

Onze opvangpakketten
Welke vorm van kinderopvang u ook nodig hebt, u kunt er bij Kinderopvang 2Samen van opaan dat wij er alles aan doen om uw kind zich bij ons thuis te laten voelen. Vanuit een veilige en vertrouwde basis kan hij/zij bij ons stapje voor stapje de wereld verkennen. Onder deskundige en liefdevolle begeleiding van onze pedagogisch medewerkers.

Verschillende opvangpakketten mogelijk

Zowel in onze dagopvang als buitenschoolse opvang (bso) kunt u kiezen uit verschillende opvangpakketten met een verschillend aantal opvangweken. Ook kunt u aangeven of u gebruik wilt maken van (losse) vakantieopvang. U betaalt dan dus alleen wat u nodig hebt. In de bso bieden wij onderstaande pakketten aan:

  • Bso 52-weken-pakket (naschoolse opvang + opvang tijdens schoolvakanties)
  • Bso 46-weken-pakket (naschoolse opvang + 6 weken vakantieopvang) *
  • Bso 40-weken-pakket (naschoolse opvang exclusief vakantieopvang)
  • Vakantieopvang

* In voorgaande jaren stelden wij de vakantieweken bij de kleinere opvangpakketten altijd vast. Continuïteit is belangrijk voor de kinderen. Wij streven daarom naar zoveel mogelijk vaste gezichten. Dit lukt ons beter bij vastgestelde vakantieweken, omdat we onze medewerkers dan ruim vooruit kunnen inplannen. Toch geven ouders in toenemende mate aan dit erg onprettig te vinden. Om die reden laten wij deze systematiek vanaf 2020 los. Hieronder leest u hoe de regeling werkt.

Vakantiedagenregeling 46-weken en 6-weken pakket

Openingstijden en verlengde opvang

De openingstijden kunnen per bso iets afwijken, afhankelijk van de regio en de wensen van ouders. Onze centra zijn in elk geval geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Bij al onze locaties, zowel in onze bso’s als onze kinderdagverblijven is het, bij voldoende belangstelling, mogelijk om gebruik te maken van verlengde opvang vanaf 7.00 uur en/of tot 18.30 uur. Sommige locaties bieden standaard verlengde openingstijden.

Kinderen beslissen bij 2Samen mee!
2Samen vindt het belangrijk om kinderen meer te betrekken bij beslissingen die hen direct aangaan. Door medezeggenschap en het bijdragen aan de uitvoering van beslissingen, krijgen kinderen invloed op de dagelijkse gang van zaken op de buitenschoolse opvang (bso). Daardoor sluit het activiteitenaanbod beter aan op hun wensen, is hun betrokkenheid groter, zijn ze enthousiaster en houden ze zich beter aan afspraken.

Kinderparticipatie

Bij 2Samen is kinderparticipatie uitgeroepen tot speerpunt in het beleid en manier van werken in de praktijk. Pedagogisch medewerkers hebben daarom elke dag oog voor initiatieven, ideeën en meningen van alle kinderen van de bso, van de kleuters tot aan de tieners.

Kinderparticipatie is belangrijk voor de sociale en persoonlijke ontwikkeling. Kinderen leren hun mening vormen, te verwoorden en te beargumenteren. Ze leren luisteren naar anderen, onderhandelen en compromissen sluiten. Wanneer kinderen ervaren dat ze invloed hebben op anderen en dat er naar ze geluisterd wordt, zullen ze een positief zelfbeeld ontwikkelen. Doordat de kinderen samenwerken aan hun eigen leefomgeving, wordt de betrokkenheid bij de groep groter. Kinderen spelen enthousiaster met speelgoed, doen beter mee met activiteiten en houden zich beter aan afspraken waarover ze zelf hebben meegedacht.

Activiteitenplanning

Onze medewerkers betrekken kinderen ruim van tevoren bij het plannen van activiteiten om deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten op hun wensen. Ze geven de kinderen de gelegenheid om zelf met ideeën en vragen te komen en hiervoor oplossingen te bedenken. Dit kan dus betekenen dat het activiteitenprogramma op basis van de inbreng van de kinderen op korte termijn wordt aangepast en veranderd. Als het bijvoorbeeld mooi weer is een activiteit buiten doen. Of op de dag zelf kan het zijn dat kinderen liever iets anders willen doen dan op de planning staat. Ook hier nemen we hun mening en wensen serieus en kijken we of het mogelijk is om van de planning af te wijken.

Bij 2Samen vinden we
kinderparticipatie heel belangrijk.
Heeft u nog leuke ideeën of vragen? De pedagogisch medewerkers horen dit graag!

Buitenschoolse opvang in Den Haag, Monster en Naaldwijk
Wanneer u op zoek bent naar een fijne locatie voor buitenschoolse opvang (bso) voor uw zoon/dochter dan kunt u terecht bij een van onze locaties in Den Haag, Monster en Naaldwijk. Wij werken in deze plaatsen met de meeste scholen samen. U bent van harte uitgenodigd voor een vrijblijvende rondleiding en een persoonlijke kennismaking. Klik en bekijk onze locaties bij u in de buurt.