Kinderopvang 2Samen

Werken bij 2Samen?

Ons personeel maakt onze kwaliteit! We zijn regelmatig op zoek naar goede krachten die ons team willen komen versterken.

Meer informatie

Kinderopvang 2Samen

Zoekt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, of peuteropvang in Den Haag, Monster of Naaldwijk? 2Samen maakt kinderopvang tot een echt waardevolle tijdsbesteding voor uw kind! Wij bieden een plek waar uw kind vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de wereld kan verkennen, onder deskundige en liefdevolle begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Wij bieden ook kinderopvang bij u in de buurt!
Over 2Samen

Wat maakt ons speciaal

  • Blijvend investeren in kwaliteit
  • Uitsluitend gediplomeerde en doorlopend bijgeschoolde medewerkers
  • Veelzijdig activiteitenaanbod met muziek, (peuter)dans en uitstapjes
  • Uitdagende bso-activiteiten en een zomerkamp van KICKS
  • All-in-tarieven
  • Aandacht voor duurzaamheid

Onze

missie

“Wij bieden kinderen een goede basis voor hun toekomst.
De kinderwereld = onze wereld.”

Onze visie

Onze visie op hoe wij deze goede basis bieden hebben wij als volgt samengevat:
Kinderen worden geboren met een eigen temperament, kwaliteiten en talenten. Ze zijn nieuwsgierig, ondernemend, eigenwijs en gevoelig. Ze imiteren en willen erbij horen. Op allerlei manieren laten kinderen ons zien wat ze nodig hebben en daar sluiten wij op aan. Een rijke en liefdevolle omgeving nodigt kinderen uit om te spelen en de wereld te ontdekken.

Een kind is zoals het is, en krijgt daar bij ons de ruimte voor. Respect voor ieders eigenheid staat centraal in alles wat wij doen. Dat maakt dat een kind zich bij 2Samen thuis voelt. Vanuit deze veilige basis helpen wij kinderen zich te ontwikkelen. Stap voor stap de wijde wereld in. 2Samen is medeverantwoordelijk voor deze opvoeding. Kinderen zijn ons kostbaarste goed, zij zijn de toekomst.

2Samen. Thuis in kinderopvang

Samen met u

2Samen streeft naar een regelmatig contact met alle ouders. Goed overleg over wat uw kind nodig heeft, vinden we erg belangrijk. Maar ook uw mening over de gang van zaken op het centrum van uw kind waarderen we zeer. Met ideeën kunt u altijd terecht bij de Locatiecoördinator van het centrum van uw kind. Alleen met uw input kunnen we onze dienstverlening volledig op uw wensen aanpassen. Wilt u meer doen? Dan bent u van harte welkom in de oudercommisie of klantenraad.

Oudercommissie

Ieder kindercentrum heeft een oudercommissie. Via deze oudercommissies blijven we goed op de hoogte van de wensen van ouders en streven we ernaar om onze dienstverlening zoveel mogelijk op de specifieke wensen van ouders in uw kindercentrum aan te passen.
‘Leden van de oudercommissie behartigen het belang van de ouders en kinderen en bevorderen een goede relatie met het personeel van het kindercentrum’

Klantenraad

De Klantenraad onderhoudt namens de oudercommissies intensief contact met het bestuur van 2Samen. De klantenraad oefent invloed uit op het beleid van 2Samen.