Kinderopvang 2Samen

Werken bij 2Samen?

Ons personeel maakt onze kwaliteit! We zijn regelmatig op zoek naar goede krachten die ons team willen komen versterken.

Meer informatie

Kinderopvang 2Samen

Zoekt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, of peuteropvang in Den Haag, Monster of Naaldwijk? 2Samen maakt kinderopvang tot een echt waardevolle tijdsbesteding voor uw kind! Wij bieden een plek waar uw kind vanuit een veilige en vertrouwde omgeving de wereld kan verkennen, onder deskundige en liefdevolle begeleiding van onze pedagogisch medewerkers. Wij bieden ook kinderopvang bij u in de buurt!

Bij 2Samen kunt u ervan op aan dat we altijd voldoen aan de wet- en regelgeving. Ons pedagogisch beleidsplan geeft duidelijk richting aan de manier waarop onze medewerkers met kinderen omgaan, hoe zij hen begeleiden en hun ontwikkeling stimuleren. Bij Beleid leest u meer over onze pedagogiek, voedingsbeleid, plaatsingsbeleid en huisregels.
Over 2Samen

Wat maakt ons speciaal

 • Blijvend investeren in kwaliteit
 • Uitsluitend gediplomeerde en doorlopend bijgeschoolde medewerkers
 • Veelzijdig activiteitenaanbod met muziek, (peuter)dans en uitstapjes
 • Uitdagende bso-activiteiten en een zomerkamp van KICKS
 • All-in-tarieven
 • Aandacht voor duurzaamheid

Onze

missie

“Wij bieden kinderen een goede basis voor hun toekomst.
De kinderwereld = onze wereld.”

Onze visie

Onze visie op hoe wij deze goede basis bieden hebben wij als volgt samengevat:
Kinderen worden geboren met een eigen temperament, kwaliteiten en talenten. Ze zijn nieuwsgierig, ondernemend, eigenwijs en gevoelig. Ze imiteren en willen erbij horen. Op allerlei manieren laten kinderen ons zien wat ze nodig hebben en daar sluiten wij op aan. Een rijke en liefdevolle omgeving nodigt kinderen uit om te spelen en de wereld te ontdekken.

Een kind is zoals het is, en krijgt daar bij ons de ruimte voor. Respect voor ieders eigenheid staat centraal in alles wat wij doen. Dat maakt dat een kind zich bij 2Samen thuis voelt. Vanuit deze veilige basis helpen wij kinderen zich te ontwikkelen. Stap voor stap de wijde wereld in. 2Samen is medeverantwoordelijk voor deze opvoeding. Kinderen zijn ons kostbaarste goed, zij zijn de toekomst.

2Samen. Thuis in kinderopvang

Samen met u

2Samen streeft naar een regelmatig contact met alle ouders. Goed overleg over wat uw kind nodig heeft, vinden we erg belangrijk. Maar ook uw mening over de gang van zaken op het centrum van uw kind waarderen we zeer. Met ideeën kunt u altijd terecht bij de Locatiecoördinator van het centrum van uw kind. Alleen met uw input kunnen we onze dienstverlening volledig op uw wensen aanpassen. Wilt u meer doen? Dan bent u van harte welkom in de oudercommisie of klantenraad.

Oudercommissie

Ieder kindercentrum heeft een oudercommissie. Via deze oudercommissies blijven we goed op de hoogte van de wensen van ouders en streven we ernaar om onze dienstverlening zoveel mogelijk op de specifieke wensen van ouders in uw kindercentrum aan te passen. Leden van de oudercommissie behartigen het belang van de ouders en kinderen en bevorderen een goede relatie met het personeel van het kindercentrum.

Klantenraad

De Klantenraad onderhoudt intensief contact met het Bestuur van 2Samen, en doet dat feitelijk namens alle ouders van 2Samen; hiervoor hebben de Oudercommissies van 2Samen een mandaat afgegeven.

De leden van de Klantenraad zijn:

 • Oedske Osinga (voorzitter): kinderen bij 2Lepelaars
 • Floor Al- van Steenbergen: kinderen bij 2Span waarvan de oudste binnenkort bij 2Hoek
 • Nikki Vader: kind bij 2Lepelaars
 • Mariëlle Kames-Montfoort: kinderen bij 2Zonnetjes
 • Nathalie Ravenshorst-Beenen: kind bij 2Libellen
 • Mark Zuijdweg: kinderen bij 2Span en 2Aan2

Wij zijn altijd op zoek naar betrokken ouders die de Klantenraad komen versterken. Belangstelling? Meldt u dan aan via klantenraad@2samen.nl.

Thuis in kinderopvang

Je thuis voelen en helemaal jezelf kunnen zijn. Dat is bij 2Samen heel belangrijk!  Bij ons kun je samen groeien. Ontdekken. Plezier maken. En zelfs een beetje ‘donderstenen’. Dat geldt trouwens niet alleen voor kinderen maar ook voor ouders én onze medewerkers. Samen zijn we thuis in kinderopvang.

Publicaties
Kinderopvang 2Samen heeft brochures en folders ontwikkeld over uiteenlopende onderwerpen die te maken hebben met onze kinderopvang.

Ook speciale uitgaven

Naast algemene en specifieke informatie kunt u ook de speciale uitgaven zoals de infobladen ‘IKK’ en ‘Harmonisatie’ en de specials ‘Voedingsbeleid’ en ‘KICKS 10 jaar’ hier lezen.

Jaarlijks publiceren wij ook ons sociaal jaarverslag met daarin de hoogtepunten van het afgelopen jaar.

Klik hier voor alle publicaties van 2Samen.