Pedagogische kwaliteit

Werken bij 2Samen?

Ons personeel maakt onze kwaliteit! We zijn regelmatig op zoek naar goede krachten die ons team willen komen versterken.

Meer informatie

Pedagogische kwaliteit

Wanneer u kiest voor een kinderopvangorganisatie wilt u ongetwijfeld dat zaken ‘achter de schermen’ goed geregeld zijn. Bij ons kunt u ervan op aan dat we altijd voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook staat onze volledige werkwijze goed op papier. Daardoor krijgt u op elke 2Samen-locatie ook 2Samen-kwaliteit.
Aantoonbare kwaliteit
Ons pedagogisch beleidsplan geeft duidelijk richting aan de manier waarop onze medewerkers met kinderen omgaan, hoe zij hen begeleiden en hun ontwikkeling stimuleren. Ook geeft het richting aan een eenduidige inrichting van onze binnen- en buitenruimtes.

Pedagogen en pedagogisch coaches in dienst

Als één van de weinige kinderopvangaanbieders in de regio hebben wij pedagogen en pedagogisch coaches in dienst die toezien op de pedagogische kwaliteit en onze medewerkers in de dagelijkse praktijk trainen en begeleiden.

Periodiek onderzoek kwaliteit

Onze pedagogische kwaliteit wordt periodiek onderzocht door het NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek). Door kwaliteit meetbaar te maken, kunnen we deze gericht en aantoonbaar blijven verhogen.

Pedagogisch medewerkers worden bijgeschoold via coaching in de praktijk en een (online) cursusaanbod op het gebied van de laatste opvoedkundige inzichten. Ook volgen zij bijvoorbeeld cursussen kinder-EHBO, voorlezen, rekenen en wiskunde voor peuters, inspelen op de ontwikkeling en spelbetrokkenheid.

Al onze locaties bieden 2Samen-kwaliteit

Het pedagogisch beleid maakt al onze locaties duidelijk onderdeel van Kinderopvang 2Samen, zonder daarbij de unieke eigenschappen en specifieke wensen van ouders uit het oog te verliezen. Hieronder kunt u in de verkorte versies van het pedagogisch beleidsplan de belangrijkste punten lezen. Wilt u meer weten? Dan kunt u het volledige pedagogisch beleidsplan inzien op onze locaties.

Pedagogsich beleid 0-4 jaar Pedagogisch beleid 4-13 jaar
Deskundigheidsbevordering
Onze medewerkers zorgen dagelijks voor hoge kwaliteit kinderopvang. Om deze kwaliteit te blijven verhogen, investeren we gericht in het bevorderen van hun kennis en vaardigheden. Zo krijgen ze de kans om te blijven groeien en zich te ontwikkelen als professional. Dat vinden we belangrijk, want hoe beter onze medewerkers zijn in hun vak, hoe beter zij de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. We bieden onder andere workshops, trainingen en coaching on te job. Daarin sluiten we aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

In Video Interactietrainingen worden medewerkers jaarlijks gefilmd en reflecteren ze samen met een pedagoog of manager waar verbeterpunten liggen. Daarin ligt de focus op het verbeteren van interacties tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat investeren in de zogenoemde interactievaardigheden werkt. Deze bepalen in grote mate de kwaliteit van opvang. 2Samen heeft bovendien meerdere Pedagogische Coaches in dienst (waaronder speciale VE-coaches en een BSO-coach) die steeds een aantal maanden in een groep meelopen om medewerkers in de praktijk te trainen.

Gezonde voeding
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. Dat vinden we heel belangrijk. Daarom zorgen we elke dag voor een gezond en gevarieerd menu dat is samengesteld in samenspraak met het Voedingscentrum en een externe diëtiste.

Ons voedingsbeleid

 • Een volwaardig voedingspatroon dat voorziet in voldoende producten met een gunstig effect op de gezondheid (Richtlijnen Goede Voeding)
 • Vooral producten uit de Schijf van Vijf
 • Voldoende energie en essentiële voedingsstoffen
 • Voldoende vezel en niet teveel zout, suiker, verzadigde vetzuren, transvetzuren of andere producten met een (mogelijk) ongunstig effect op de gezondheid
 • Mogelijkheden voor uitzonderingen, bij bijzondere gelegenheden of activiteiten
 • Voldoende keuzemogelijkheden voor de kinderen
  Wilt u weten hoe ons gezonde voedingsbeleid er in de praktijk uitziet? Lees dan ons magazine over ons voedingsbeleid.

Allergieën en individuele afspraken

Indien uw kind speciale voeding nodig heeft (i.v.m. religie, allergie, etc.), geeft u dit aan tijdens het intakegesprek. Uiteraard houden wij hier graag rekening mee.

Eetritme

Bij baby’s wordt hun eigen individuele eetritme aangehouden. Naarmate de kinderen ouder worden, eten we op vaste tijden samen aan tafel. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen het eten beleven als een gezellig en sociaal moment.

“Het voedingsbeleid bij Kinderopvang 2Samen ziet er echt fantastisch uit. Ik zou willen dat alle kinderopvang- organisaties dat zo hadden.”

- Dr. Ir. Astrid Postma-Smeets, Expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum
Voorschoolse educatie VE
Voor extra stimulering van de ontwikkeling werken wij bij een aantal peuterspeelzalen met een erkend voorschools educatieprogramma (VE), dat wordt gesubsidieerd door de gemeente.

Educatieve programma’sKinderopvang 2samen pedagogische kwaliteit vve 1 Den Haag Monster Naaldwijk

Deze programma’s beginnen in de peuteropvang en lopen door tot in groep 1 van de basisschool, waarbij kinderen op jonge leeftijd meedoen aan educatieve programma’s die speels zijn opgebouwd. Het programma Uk & Puk is een thematische werkwijze speciaal voor kindercentra, waarin de pedagogisch medewerkers spelenderwijs samen met de kinderen, regelmatig leuke en leerzame spelactiviteiten uitvoeren. Het accent ligt op het stimuleren van taal, denken en sociale vaardigheden.

Ons VE-programma Uk & Puk is speciaal voor de voorschoolse educatie van peuters van 2½ tot 4 jaar en legt de basis voor een succesvolle start in het basisonderwijs. De kinderen leren spelenderwijs omgaan met de Nederlandse taal. Uitbreiding van de woordenschat vindt in elke activiteit plaats. Ook krijgen de peuters aanzetjes om eerste ervaringen op te doen met rekenaspecten. Ongedwongen wordt daarnaast aandacht besteedt aan de sociale vaardigheden die jonge kinderen nodig hebben in het dagelijkse leven.

Thema's

Het programma werkt met thema’s die voor kinderen herkenbaar zijn. Elke zes weken worden de activiteiten afgestemd op een thema, die uit de directe belevingswereld van jonge kinderen komen en spelen zich af in het hier en nu. Voorbeelden zijn:

 • Hatsjoe!
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Regen
 • Dit ben ik!
 • Oef, wat warm!

De pop ‘Puk’, een vriendje van de kinderen, staat centraal en speelt mee, praat en leest mee, troost en mag bij de kinderen logeren.

VE-locaties

In onze peuteropvang zijn de kinderen, die het VE-programma volgen, minimaal vier dagdelen (ochtenden of middagen) per week aanwezig. Vier dagdelen zijn nodig, zodat de kinderen voldoende aanbod krijgen en in de volle breedte van het programma kunnen genieten. De locaties met peuteropvang, die het VE-programma uitvoeren, zijn:

 • 2Aan2 (Centrum) werkt samen met de Carolusschool.
 • 2Acrobaten (Morgenstond) werkt samen met de Nutsschool Morgenstond.
 • 2Lakeien (Bezuidenhout) werkt samen met de Liduinabasisschool.

De kinderdagverblijven, die werken met het VE-programma, bieden het VE-programma elke dag aan. De locaties zijn:

Wilt u meer informatie over VE en Uk & Puk, dan kunt u kijken op de website van Zwijsen of u kunt terecht bij onze afdeling Planning & advies: planning@2samen.nl