Pedagogische kwaliteit

Werken bij 2Samen?

Ons personeel maakt onze kwaliteit! We zijn regelmatig op zoek naar goede krachten die ons team willen komen versterken.

Meer informatie

Pedagogische kwaliteit

Wanneer u kiest voor een kinderopvangorganisatie wilt u ongetwijfeld dat zaken ‘achter de schermen’ goed geregeld zijn. Bij ons kunt u ervan op aan dat we altijd voldoen aan de wet- en regelgeving. Ook staat onze volledige werkwijze goed op papier. Daardoor krijgt u op elke 2Samen-locatie ook 2Samen-kwaliteit.
Aantoonbare kwaliteit
Ons pedagogisch beleidsplan geeft duidelijk richting aan de manier waarop onze medewerkers met kinderen omgaan, hoe zij hen begeleiden en hun ontwikkeling stimuleren. Ook geeft het richting aan een eenduidige inrichting van onze binnen- en buitenruimtes.

Pedagogen en pedagogisch coaches in dienst

Wij hebben zowel pedagogen als pedagogisch coaches in dienst, die toezien op de pedagogische kwaliteit, en onze medewerkers in de dagelijkse praktijk trainen, begeleiden en coachen.

Periodiek onderzoek kwaliteit

We meten onze pedagogische kwaliteit periodiek met behulp van de NCKO (Nederlands Consortium Kinderopvang Onderzoek) kwaliteitsmonitor. Op dit moment maken we deel uit van de pilot ‘Pedagogische Praktijk in Beeld‘. Door kwaliteit meetbaar te maken, kunnen we deze gericht en aantoonbaar blijven verhogen.

Al onze locaties bieden 2Samen-kwaliteit

Het pedagogisch beleid maakt al onze locaties duidelijk onderdeel van Kinderopvang 2Samen, zonder daarbij de unieke eigenschappen en specifieke wensen van ouders uit het oog te verliezen. Hieronder kunt u in de verkorte versies van het pedagogisch beleidsplan de belangrijkste punten lezen. Wilt u meer weten? Dan kunt u het volledige pedagogisch beleidsplan inzien op onze locaties.

Pedagogsich beleid 0-4 jaar Pedagogisch beleid 4-13 jaar
Deskundigheidsbevordering
Onze medewerkers zorgen dagelijks voor hoge kwaliteit kinderopvang. Om deze kwaliteit te blijven verhogen, investeren we gericht in het bevorderen van hun kennis en vaardigheden. Zo krijgen ze de kans om te blijven groeien en zich te ontwikkelen als professional. Dat vinden we belangrijk, want hoe beter onze medewerkers zijn in hun vak, hoe beter zij de ontwikkeling van kinderen kunnen stimuleren. We bieden onder andere workshops, trainingen en coaching on te job. Daarin sluiten we aan bij de nieuwste wetenschappelijke inzichten.

In Video Interactietrainingen worden medewerkers jaarlijks gefilmd en reflecteren ze samen met een pedagoog of manager waar verbeterpunten liggen. Daarin ligt de focus op het verbeteren van interacties tussen de pedagogisch medewerker en het kind. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat investeren in de zogenoemde interactievaardigheden werkt. Deze bepalen in grote mate de kwaliteit van opvang. 2Samen heeft bovendien meerdere Pedagogische Coaches in dienst (waaronder speciale VE-coaches en een BSO-coach) die steeds een aantal maanden in een groep meelopen om medewerkers in de praktijk te trainen.

Gezonde voeding
Gezonde voeding draagt bij aan een goede ontwikkeling van uw kind. Dat vinden we heel belangrijk. Daarom zorgen we elke dag voor een gezond en gevarieerd menu dat is samengesteld in samenspraak met het Voedingscentrum en een externe diëtiste.

Ons voedingsbeleid

 • Een volwaardig voedingspatroon dat voorziet in voldoende producten met een gunstig effect op de gezondheid (Richtlijnen Goede Voeding)
 • Vooral producten uit de Schijf van Vijf
 • Voldoende energie en essentiële voedingsstoffen
 • Voldoende vezel en niet teveel zout, suiker, verzadigde vetzuren, transvetzuren of andere producten met een (mogelijk) ongunstig effect op de gezondheid
 • Mogelijkheden voor uitzonderingen, bij bijzondere gelegenheden of activiteiten
 • Voldoende keuzemogelijkheden voor de kinderen
  Wilt u weten hoe ons gezonde voedingsbeleid er in de praktijk uitziet? Lees dan ons magazine over ons voedingsbeleid.

Allergieën en individuele afspraken

Indien uw kind speciale voeding nodig heeft (i.v.m. religie, allergie, etc.), geeft u dit aan tijdens het intakegesprek. Uiteraard houden wij hier graag rekening mee.

Eetritme

Bij baby’s wordt hun eigen individuele eetritme aangehouden. Naarmate de kinderen ouder worden, eten we op vaste tijden samen aan tafel. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen het eten beleven als een gezellig en sociaal moment.

“Het voedingsbeleid bij Kinderopvang 2Samen ziet er echt fantastisch uit. Ik zou willen dat alle kinderopvang- organisaties dat zo hadden.”

- Dr. Ir. Astrid Postma-Smeets, Expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum
Voorschoolse educatie VE
Om de ontwikkeling van kinderen extra te stimuleren werken we bij een aantal peuteropvang locaties en bij een aantal kinderdagverblijven met een erkend voorschools educatieprogramma (VE), dat wordt gesubsidieerd door de gemeente.

Uk en PukKinderopvang 2samen pedagogische kwaliteit vve 1 Den Haag Monster Naaldwijk

Als erkend voorschoolse educatieprogramma zetten wij Uk & Puk in. Uk & Puk is speels programma speciaal voor kindercentra. Het legt de basis voor een succesvolle start in het basisonderwijs. Wij zetten Puk, een vriendje van de kinderen, in voor kinderen in de peuteropvang of in de peutergroep, dus voor peuters van ongeveer 2,5 tot 4 jaar.

Met Puk spelen, ontdekken en bewegen de kinderen om de spraak- en taalontwikkeling, sociaal-emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling en zintuigelijke ontwikkeling te stimuleren. De peuters krijgen ook aanzetjes om eerste ervaringen op de te doen met rekenaspecten.

Thema's

Het programma werkt met thema’s die voor kinderen herkenbaar zijn. Elke zes weken worden activiteiten afgestemd op een thema die uit de directe belevingswereld van jonge kinderen komen en spelen zich af in het hier en nu. Voorbeelden zijn:

 • Hatsjoe!
 • Wat heb jij aan vandaag?
 • Regen
 • Dit ben ik!
 • Oef, wat warm!

De pedagogisch medewerkers voeren regelmatige leuke en leerzame spelactiviteiten op spelenderwijs uit. Er zijn activiteiten voor de grote groep, kleine groepen en voor individuele kinderen aangepast aan de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind. In de activiteit staat Puk centraal. Puk speelt, praat en leest mee, biedt troost en mag bij de kinderen logeren.

VE-locaties

Onze peuteropvang, die het VE-programma inzetten, biedt 16 uur per week het programma voor kinderen aan. Bij de ene locatie zijn dit vier dagdelen, bij een andere locatie vijf dagdelen. (ochtenden of middagen). Deze uren zijn nodig zodat de kinderen voldoende aanbod krijgen en in de volle breedte van het programma kunnen genieten. De locaties met peuteropvang, die het VE-programma uitvoeren, zijn:

 • 2Aan2 (Centrum) werkt samen met de Carolusschool.
 • 2Acrobaten (Morgenstond) werkt samen met de Nutsschool Morgenstond.
 • 2Lakeien (Bezuidenhout) werkt samen met de Liduinabasisschool.
 • 2Vleermuizen (Vruchtenbuurt) werkt samen met basisschool de Vlierboom.

De kinderdagverblijven, die werken met het VE-programma, bieden het VE-programma elke dag aan. De locaties zijn:

Wilt u meer informatie over VE en Uk & Puk, dan kunt u kijken op de website van Zwijsen of u kunt terecht bij onze afdeling Planning & advies: planning@2samen.nl