Wat kost kinderopvang?

Uw kind
vrijblijvend inschrijven

Inschrijven

Wat kost kinderopvang?

Wat kinderopvang precies kost, hangt af van uw inkomen en natuurlijk van welke opvangvorm u kiest. Hieronder treft u onze tarieflijsten aan én onze handige rekentool, waarmee u gemakkelijk kunt uitrekenen wat kinderopvang in uw situatie kost. Deze infographic van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft meer uitleg over wat kinderopvang kost in Nederland.
Kosten kinderopvang
Kinderopvang 2Samen is een kwaliteit-gedreven stichting zonder winstoogmerk. Wij streven er nadrukkelijk naar onze tarieven zo laag mogelijk te houden; eventuele rendementen investeren wij direct in de kwaliteit van onze dienstverlening.

Tegemoetkoming in de kosten

In de tarieflijsten hieronder, vindt u bruto-bedragen. Wat u netto betaalt, hangt onder andere af van uw inkomen, de daaraan gekoppelde kinderopvangtoeslag en het aantal dagen dat u kinderopvang wenst af te nemen. Wilt u weten wat kinderopvang in uw situatie netto kost, klik dan hier.

All-in-tarieven

Er worden u bij Kinderopvang 2Samen geen bijkomende kosten in rekening gebracht voor o.a. activiteiten, luiers, drinken, maaltijden, biologisch fruit en vervoer. Ook ons activiteitenaanbod van KICKS in de naschoolse opvang (zoals sport, dansles, muziekles, excursies en zomerkampen) zijn in de prijs inbegrepen.

Tarieven 2024

Locaties Den Haag

kinderopvang Den Haag

 

Locaties Westland

kinderopvang Monster kinderopvang Naaldwijk

Kleinere opvangpakketten

Bij Kinderopvang 2Samen kunt u voor allerlei opvangpakketten terecht. Wij bieden opvangpakketten van 52-weken, 46-weken en, in de bso, van zelfs 40-weken opvang per jaar aan. Wij willen oneigenlijk gebruik van deze pakketten voorkomen. Zo dienen de kleinere opvang-pakketten in beginsel voor minimaal één jaar te worden afgenomen, maar dit nemen wij met u door zodra u zich hiervoor bij ons aanmeld.

Hebt u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met ons Planning & Advies collega’s, zij helpen u graag op weg.

Kinderopvangtoeslag
Voor kinderopvang kunt u vaak een bijdrage (de zgn. kinderopvangtoeslag) vanuit de overheid krijgen. Deze toeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst via toeslagen.nl of telefonisch via 0800-0543. Zorgt u er dan wel voor dat u alle plaatsingsgegevens en uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw kind bij de hand hebt!

Meer uitleg hierover vindt u in deze infographic van de Belastingdienst.

Stap voor stap Kinderopvangtoeslag aanvragen of wijzigen

Toolkit Kinderopvang toeslag Boink

In de Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag wordt uitgelegd hoe u de kinderopvangtoeslag kunt aanvragen of een wijziging kunt doorvoeren. Met behulp van een app, een informatiebrief en checklist wordt u stap voor stap door de site van Toeslagen geleid. De toolkit is beschikbaar in vier talen, te weten: Nederlands, Engels, Pools en Arabisch.
Lees hier meer over de Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag en download de app.

Voorschieten hoeft niet

De Belastingdienst maakt de voor u geldende toeslag maandelijks aan u over. U kunt er ook voor kiezen om de overheidsbijdrage rechtstreeks naar Kinderopvang 2Samen te laten overschrijven. Vanaf het moment dat wij deze overheidsbijdrage daadwerkelijk ontvangen, ontvangt u van ons een lagere maandfactuur en hoeft u niets meer voor te schieten. Vult u dan bij de vraag op welke rekening u de tegemoetkoming wenst te ontvangen, de naam en het bankrekeningnummer van 2Samen in. (IBAN NL37 RABO 014.83.01.622)

Vraag uw kinderopvangtoeslag tijdig aan!

De overheid verstrekt alleen nog kinderopvangtoeslag wanneer de aanvraag maximaal drie maanden na de start van kinderopvang is ingediend. Heeft u recht op Gemeentelijke Peutertoeslag (GPT), dan moet u uw aanvraag binnen 6 weken na aanvang van de plaatsing indienen. Doet u dat later, dan verspeelt u uw recht op toeslag voor de eerdere maanden. Wijzigingen in uw gezinssituatie en het aantal opvanguren dat u afneemt, mag u nog steeds op elk moment, met terugwerkende kracht, bij de Belastingdienst indienen.

U hebt recht op kinderopvangtoeslag:

  • als beide ouders werken, een traject naar werk of een opleiding danwel inburgeringscursus volgen;
  • als u een alleenstaande ouder bent die werkt of een opleiding danwel inburgeringscursus volgt.

Persoonlijke begeleiding kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst wil ouders zo goed mogelijk helpen bij het regelen van hun kinderopvangtoeslag. Wanneer u wat extra hulp kunt gebruiken bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag heeft 2Samen de mogelijkheid om u voor persoonlijke hulp en begeleiding aan te melden bij de Belastingdienst.
Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, dan kunt u een e-mail sturen naar planning@2samen.nl. Wij vullen dan het aanmeldformulier in en sturen dit naar de Belastingdienst. Na aanmelding belt de Belastingdienst u en begeleidt u bij het aanvragen van de toeslag.

App kinderopvangtoeslag

De Belastingdienst heeft ook een app kinderopvangtoeslag waarmee u uw toeslag snel en gemakkelijk kunt bekijken en wijzigen. Daarnaast kan de Belastingdienst u via de app een bericht sturen, bijvoorbeeld wanneer u misschien iets moet aanpassen voor uw toeslag. Dat kan over uw inkomen gaan. Of over de opvanguren van uw kind. U checkt zelf of uw gegevens nog kloppen en past ze zo nodig meteen aan.
De app is te vinden in de app-stores onder de naam “Kinderopvangtoeslag”. Meer informatie over de app leest u op de website van de Belastingdienst.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Heeft u nog een vraag over de kinderopvangtoeslag, bekijk dan de veelgestelde vragen en antwoorden.
Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u kijken op toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag

Rekentool
Hebt u recht op kinderopvangtoeslag? Via onze handige rekentool én op de website van de Belastingdienst staat een rekenmodule, waarmee u eenvoudig kunt uitrekenen of en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Klik hier voor de netto-brutoberekeningen én de rekentool van 2Samen.
Klik hier om een proefberekening kinderopvangtoeslag te maken op toeslagen.nl.