Wat kost kinderopvang?

Uw kind
vrijblijvend inschrijven

Inschrijven

Wat kost kinderopvang?

Wat kinderopvang precies kost, hangt af van uw inkomen en natuurlijk van welke opvangvorm u kiest. Hieronder treft u onze tarieflijsten aan én onze handige rekentool, waarmee u gemakkelijk kunt uitrekenen wat kinderopvang in uw situatie kost.
Deze infographic van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft meer uitleg over wat kinderopvang kost in Nederland.
Kosten kinderopvang
Kinderopvang 2Samen is een kwaliteit-gedreven stichting zonder winstoogmerk. Wij streven er nadrukkelijk naar onze tarieven zo laag mogelijk te houden; eventuele rendementen investeren wij direct in de kwaliteit van onze dienstverlening.

Tegemoetkoming in de kosten

In de tarieflijsten hieronder, vindt u bruto-bedragen. Wat u netto betaalt, hangt onder andere af van uw inkomen, de daaraan gekoppelde kinderopvangtoeslag en het aantal dagen dat u kinderopvang wenst af te nemen.

Wilt u weten wat kinderopvang in uw situatie netto kost, klik dan hier.

All-in-tarieven

Er worden u bij Kinderopvang 2Samen geen bijkomende kosten in rekening gebracht voor o.a. activiteiten, luiers, drinken, maaltijden, biologisch fruit en vervoer. Ook ons activiteitenaanbod van KICKS in de naschoolse opvang (zoals sport, dansles, muziekles, excursies en zomerkampen) zijn in de prijs inbegrepen.

Kleinere opvangpakketten

Bij Kinderopvang 2Samen kunt u voor allerlei opvangpakketten terecht. Wij bieden opvangpakketten van 52-weken, 46-weken en, in de bso, van zelfs 40-weken opvang per jaar aan. Wij willen oneigenlijk gebruik van deze pakketten voorkomen. Zo dienen de kleinere opvang-pakketten in beginsel voor minimaal één jaar te worden afgenomen, maar dit nemen wij met u door zodra u zich hiervoor bij ons aanmeld.

Hebt u nog vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met ons Planning & Advies collega’s, zij helpen u graag op weg.

Kinderopvangtoeslag
Voor kinderopvang kunt u vaak een bijdrage (de zgn. kinderopvangtoeslag) vanuit de overheid krijgen. Deze toeslag vraagt u zelf aan bij de Belastingdienst via toeslagen.nl of telefonisch via 0800-0543. Zorgt u er dan wel voor dat u alle plaatsingsgegevens en uw burgerservicenummer (BSN) en dat van uw kind bij de hand hebt!

Meer uitleg hierover vindt u in deze infographic van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

U hebt recht op kinderopvangtoeslag:

  • als beide ouders werken, en traject naar werk of een opleiding danwel inburgeringscursus volgen;
  • als u een alleenstaande ouder bent die werkt of een opleiding danwel inburgeringscursus volgt.

Ook wijzigingen geeft u rechtstreeks aan de Belastingdienst door, met het Aanvraag- en Wijzigingsprogramma Kinderopvangtoeslag of telefonisch via 0800-0543. De Belastingdienst maakt de voor u geldende toeslag maandelijks aan u over.

Voorschieten hoeft niet

U kunt er ook voor kiezen om de overheidsbijdrage rechtstreeks naar Kinderopvang 2Samen te laten overschrijven. Vanaf het moment dat wij deze overheidsbijdrage daadwerkelijk ontvangen, ontvangt u van ons een lagere maandfactuur en hoeft u niets meer voor te schieten. Vult u dan bij de vraag op welke rekening u de tegemoetkoming wenst te ontvangen, de naam en het bankrekeningnummer van 2Samen in. (IBAN NL37 RABO 014.83.01.622)

Vraag uw kinderopvangtoeslag tijdig aan!

De overheid verstrekt alleen nog kinderopvangtoeslag wanneer de aanvraag maximaal drie maanden na de start van kinderopvang is ingediend. Heeft u recht op Gemeentelijke Peutertoeslag (GPT), dan moet u uw aanvraag binnen 6 weken na aanvang van de plaatsing indienen. Doet u dat later, dan verspeelt u uw recht op toeslag voor de eerdere maanden. Wijzigingen in uw gezinssituatie en het aantal opvanguren dat u afneemt, mag u nog steeds op elk moment, met terugwerkende kracht, bij de Belastingdienst indienen.

Rekentool
Hebt u recht op kinderopvangtoeslag? Via onze handige rekentool én op de website van de Belastingdienst staat een rekenmodule, waarmee u eenvoudig kunt uitrekenen of en hoeveel kinderopvangtoeslag u kunt krijgen.

Klik hier voor de netto-brutoberekeningen én de rekentool van 2Samen.
Klik hier om een proefberekening kinderopvangtoeslag te maken op toeslagen.nl.