Kind kijkt door verrekijker

Maatschappelijke Kinderopvang

Als maatschappelijke kinderopvang hebben we geen winstoogmerk. Opbrengsten vloeien terug in de organisatie. Zo investeren we continu in een gezonde bedrijfsvoering met hoge kwaliteit. Denk aan: goed opgeleide en tevreden medewerkers, frisse en veilige kindercentra, mooie buitenruimtes, voldoende materialen en een uitgebreid ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod.

 

Maatschappelijke Kinderopvang

We zijn aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Samen met andere maatschappelijke kinderopvangorganisaties werken we aan kwaliteit en vernieuwing van onze dienstverlening. Met één gezamenlijk en krachtig maatschappelijk geluid naar de politiek. Kijk voor meer informatie op de website van onze branchevereniging.

Kinderopvang in vrijwel elke wijk

We vinden dat ieder kind recht heeft op kinderopvang. Daarom zijn we ook te vinden in wijken waar kinderopvang misschien niet rendabel, maar wel hard nodig is. Op enkele locaties bieden we kinderopvang voor kinderen die extra (medische) zorg nodig hebben. Zo bieden we zoveel mogelijk kinderen een goede start.

Oog voor de wereld

We hebben oog voor de maatschappij en de wereld waar kinderen opgroeien. Zo zijn we regelmatig te vinden op evenementen die bijdragen aan het plezier en de ontwikkeling van kinderen, dragen we ons steentje bij aan duurzaamheid en stimuleren we een gezonde leefstijl.

Medisch kinderdagverblijf bij Kinderopvang 2Samen in Den Haag
Tekening it takes a village to raise a child Kinderopvang 2Samen

De rol van maatschappelijke kinderopvang

Kinderopvang speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Juist in de eerste levensjaren ontwikkelen de hersenen zich razendsnel. Onze pedagogisch medewerkers hebben daar kennis van en spelen hierop in.

Samenwerking

We werken graag samen met allerlei mensen en organisaties rond het kind en in de wijk. Dat is extra belangrijk wanneer een kind specifieke hulp of zorg nodig heeft. De samenwerking met het basisonderwijs wordt steeds intensiever en is van groot belang om een doorgaande ontwikkelingslijn te bieden.

Ook werken we samen met de gemeente, verzorgingstehuizen, kinderboerderijen en ontzettend veel andere bedrijven en instellingen. Samen zetten we projecten op en organiseren we evenementen om de kansen van kinderen te vergroten en de ontwikkeling en gezondheid te bevorderen.

Leesplezier en kansen bevorderen

Kinderopvang 2Samen is één van de grondleggers van ‘Heel Den Haag Leest’. Samen met vele partners zetten we ons in om het plezier in lezen te bevorderen en het hoge percentage laaggeletterden tegen te gaan. Dat is belangrijk, want maar liefst 24% van de inwoners van Den Haag kan niet goed lezen. In sommige wijken loopt dat op tot wel 50%.

Een goede taalbeheersing enorm belangrijk om kansen in de maatschappij optimaal te benutten. Om te zorgen dat ouders die niet goed kunnen lezen de kinderopvang weten te vinden, hebben we een speciale informatiemap gemaakt. Daarin wordt alles in eenvoudige taal en stap voor stap uitgelegd. We leveren namelijk ook graag een bijdrage aan het wegwerken van taalachterstanden op jonge leeftijd. Daar hebben kinderen heel hun leven wat aan.

2Samen maakte de website van Heel Den Haag Leest waar je meer informatie kunt vinden.

 

Kinderen lezen bij minibieb in de wijk

Kinderopvang als basisvoorziening

Kinderopvang kan ontzettend veel voor een kind betekenen. We vinden daarom dat kinderopvang net als het onderwijs een basisvoorziening moet worden en dat ieder kind een aantal dagdelen per week naar de opvang kan; ongeacht of ouders werken. Om dat voor elkaar te krijgen investeren we in krachtige samenwerkingen.

Meer voorbeelden

Wil je meer lezen over onze maatschappelijke projecten?

Bekijk jaaroverzicht