Uitgelicht

Wat is maatschappelijke kinderopvang?

Uitgelicht

Als maatschappelijke kinderopvang investeren we continu in een gezonde bedrijfsvoering met hoge kwaliteit. Goed opgeleide en tevreden medewerkers, frisse en veilige kindercentra, mooie buitenruimtes, voldoende materialen en een uitgebreid ontwikkelingsgericht activiteitenaanbod. Als stichting hebben we geen winstoogmerk en vloeien opbrengsten terug in de organisatie.

We vinden dat ieder kind recht heeft op kinderopvang. Daarom zijn we ook te vinden in wijken waar kinderopvang misschien niet rendabel, maar wel hard nodig is. Ook bieden we kinderopvang voor kinderen die extra (medische) zorg nodig hebben. Dat doen we in samenwerking met Kombino. Zo bieden we zoveel mogelijk kinderen een goede start.

We dragen bovendien graag bij aan de maatschappij en wereld waar kinderen opgroeien. Zo zijn we regelmatig te vinden op evenementen die bijdragen aan het plezier en de ontwikkeling van kinderen, dragen we ons steentje bij aan duurzaamheid en stimuleren we een gezonde leefstijl.

De rol van maatschappelijke kinderopvang

Ontwikkeling stimuleren

Kinderopvang speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Juist in de eerste levensjaren ontwikkelen de hersenen zich razendsnel. Onze pedagogisch medewerkers hebben daar kennis van en spelen hierop in.

Samenwerking

We werken graag samen met allerlei mensen en organisaties rond het kind en in de wijk. Dat is extra belangrijk wanneer een kind specifieke hulp of zorg nodig heeft. De samenwerking met het basisonderwijs wordt steeds intensiever en is van groot belang om een doorgaande ontwikkelingslijn te bieden.

Ook werken we samen met de gemeente, verzorgingstehuizen, kinderboerderijen en ontzettend veel andere bedrijven en instellingen. Samen zetten we projecten op en organiseren we evenementen om de kansen van kinderen te vergroten en de ontwikkeling en gezondheid te bevorderen.

Leesplezier en kansen bevorderen

Kinderopvang 2Samen is één van de grondleggers van ‘Heel Den Haag Leest’. Samen met vele partners zetten we ons in om het plezier in lezen te bevorderen en het hoge percentage laaggeletterden tegen te gaan. Dat is belangrijk, want maar liefst 24% van de inwoners van Den Haag kan niet goed lezen. In sommige wijken loopt dat op tot wel 50%.

Een goede taalbeheersing is onmisbaar om kansen in de maatschappij optimaal te benutten. Om te zorgen dat ouders die niet goed kunnen lezen de kinderopvang weten te vinden, hebben we een informatiemap gemaakt. Daarin wordt alles eenvoudig en stap voor stap uitgelegd. We leveren namelijk ook graag een bijdrage aan het wegwerken van taalachterstanden op jonge leeftijd. Daar hebben kinderen heel hun leven wat aan.

2Samen maakte de website www.heeldenhaagleest.nl waar u meer informatie kunt vinden.

Kinderopvang als basisvoorziening

Kinderopvang kan ontzettend veel voor een kind betekenen. We vinden daarom dat kinderopvang net als het onderwijs een basisvoorziening moet worden en dat ieder kind een aantal dagdelen per week naar de opvang kan; ongeacht of ouders werken.

2Samen Lid Branchevereniging Maatschappelijke KinderopvangBranchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang

We zijn aangesloten bij de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Samen met andere maatschappelijke kinderopvangorganisaties werken we aan kwaliteit en vernieuwing van onze dienstverlening. Met één gezamenlijk en krachtig maatschappelijk geluid naar de politiek.

Brandbrief politiek

Op 7 juli hebben bestuurders in de kinderopvang bijvoorbeeld een brandbrief aangeboden aan de minister van SZW. De brandbrief is opgesteld als een hartenkreet namens onze sector. In de brief dragen wij als branche oplossingen aan voor de situatie rondom het personeelstekort. Voor zowel de korte als de langere termijn.

Meer lezen?

Campagne peuteropvang

2Samen werkt samen met de gemeente Den Haag aan een campagne om meer kinderen gebruik te laten maken van peuteropvang en ze zo een betere start te geven op de basisschool.

Oekraïneschool

Samen met basisschool de Vuurvlinder en JongLeren sloegen we de handen ineen om onderwijs en opvang te organiseren voor kinderen uit Oekraïne. Binnen vier weken is een onderkomen gevonden en is er een team opgezet van Oekraïense en Nederlandse leerkrachten en ondersteuners.

Meer voorbeelden

Ook in ons jaaroverzicht leest u over onze maatschappelijke projecten.