Een toren bouwen bij kdv 2Libellen in Leidschenveen

Samenwerking

Alleen door samenwerking kunnen we bereiken, waar het ons als maatschappelijke kinderopvang werkelijk om gaat. Een mooie tijd voor alle kinderen, ouders én medewerkers bij 2Samen. Maar vooral: gelijke kansen voor ieder kind in Nederland. Daarvoor bundelen we graag onze krachten.

Wil jij ook met ons samenwerken? Neem dan gerust contact met ons op!

 

 

Branchevereniging

Met de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en al haar leden zetten we ons in voor kwalitatieve kinderopvang en gelijke startkansen voor álle kinderen.

 

Collectief Kindontwikkeling

Met DAK Kindercentra vormen we het Collectief Kindontwikkeling. Twee aparte organisaties met een overkoepelend bestuur. Door samenwerking met elkaar én binnen de wijk kunnen we veel meer bereiken voor gelijke (ontwikkelings)kansen van kinderen.

Logo collectief kindontwikkeling

Concurrentie-denken past niet bij kinderopvang als je het belang van het kind echt op één zet.

– Zoë Kwint (bestuurder 2Samen)

Onderwijs

Onze belangrijkste partners zijn organisaties die werken rond het kind. Het onderwijs staat daarbij met stip op één. Sinds jaar en dag verzorgen we kinderopvang voor veel scholen in Den Haag, Naaldwijk en Monster.

Maar we doen veel meer dan dat. Kinderopvang en onderwijs groeien naar elkaar toe en maken steeds vaker gebruik van elkaars expertise. Door samenwerking versterken we de doorlopende ontwikkellijnen en de brede talentontwikkeling van kinderen. Jaarlijks werken onze medewerkers meer dan 4000 uren binnen de wettelijke onderwijstijd  (in 2022 en het aantal loopt op).

Samen met onze onderwijscollega's organiseren we ook studiedagen, zomerfeesten, presentaties, trekken samen op tegen armoede en zetten ons in vóór gelijke ontwikkelingskansen.

 

Integrale kindcentra

Onder en na schooltijd werken kinderopvang en onderwijs samen aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Een integraal kindcentrum (ikc) is de meest vergaande vorm van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, maar ook andere samenwerkingsverbanden zijn mogelijk.

Combinatiebanen

Steeds vaker bieden we combinatiebanen in de kinderopvang en het onderwijs. Met de opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional (AD-PEP) krijgen onze medewerkers bijvoorbeeld een kwalificatie waarmee ze pedagogisch coach of leraarondersteuner kunnen worden.

Samenwerkingen in de wijk

Bij 2Samen werken we vol trots samen met honderden mooie organisaties. Deze pagina geeft daarvan een indruk.

Nijkamphoeve

Als partner van buurtboerderij de Nijkamphoeve zijn we er kind aan huis. Het is onze buitenlocatie midden in de stad! We verzorgen er allerlei workshops, bijeenkomsten en natuurlijke activiteiten. We hebben er zelfs een eigen schaap. Ook wandelen met de ezels vinden onze kinderen heerlijk. Het behoud van plekken waar natuurbeleving centraal staat, vinden we enorm belangrijk voor kinderen in een stedelijke omgeving. Daarom dragen we ook financieel ons steentje bij.

JINC

Ieder kind heeft talent. Ook de meer dan 600.000 Nederlandse kinderen die opgroeien in een omgeving met veel werkloosheid en weinig rolmodellen.

2Samen vindt het belangrijk dat ieder kind gelijke kansen verdient. Daarom hebben wij ons aangesloten bij JINC. Samen strijden we voor een maatschappij waarin je achtergrond niet je toekomst bepaalt: een Nederland waarin íeder kind kansen krijgt.

Heel Den Haag Leest

Als maatschappelijke kinderopvang zetten we ons in om laaggeletterdheid tegen te gaan. Het initiatief ‘Heel Den Haag Leest’ is erop gericht om heel Den Haag aan het lezen te krijgen en kansengelijkheid te bevorderen. Dat is belangrijk want sommige Haagse wijken hebben tot wel 50% laaggeletterden. 2Samen is één van de grondleggers van dit initiatief. We bouwden onder andere de website voor dit leesoffensief. Nog steeds hebben we een actieve rol.

PPINK

Bij 2Samen vinden we het erg belangrijk dat onze pedagogisch professionals gewaardeerd, gehoord en gezien worden. Daarom hebben we een samenwerking met beroepsvereniging PPINK. Samen vragen we aandacht voor de inhoud én de waarde van ons vak!

Realisatie Oekraïneschool

Bij 2Samen willen we er zijn voor zoveel mogelijk kinderen. We konden dan ook niet langs de zijlijn toekijken toen een grote stroom Oekraïense oorlogsvluchtelingen in Nederland aankwam. In vier weken realiseerden we een fijne plek met opvang en onderwijs voor ongeveer 70 kinderen. Dat deden we samen met De Vuurvlinder (Lucas Onderwijs), peuterleerplek ‘t Vlindertje (JongLeren) en natuurlijk met dank aan de medewerking van gemeente Den Haag.

Luk Dewulf (Kiezen voor Talent)

Bij 2Samen leiden we onze medewerkers op tot kindertalentenfluisteraars. Daarbij worden we sinds jaar en dag bijgestaan door Luc Dewulf en Els Pronk (Kiezen voor talent). Ook onze collega’s uit het onderwijs én ouders doen graag mee aan deze dagen.

Een kindertalentenfluistaar helpt mensen om hun talenten te benoemen en bewust om te gaan met de valkuilen die daarbij horen. Zo kijken we achter gedrag en zien we het beste in elkaar. ‘Wij zien jou', is niet voor niets de kern van ons pedagogisch beleid .

Zie jij kansen voor het plezier en de ontwikkeling van kinderen …
… en wil je samenwerken?