Kind met pop PUK in de voorschoolse educatie van 2Samen in Den Haag, Monster en Naaldwijk

Voorschoolse Educatie
bij Kinderopvang 2Samen

In de Voorschoolse Educatie (voorschool) hebben we veel aandacht voor kinderen die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Zo maken ze een betere start. Dat vinden we bij 2Samen heel belangrijk. Want wie met een achterstand begint, kan daar een leven lang last van hebben.

We bieden Voorschoolse Educatie in Den Haag en Monster.

Kinderen spelen met pedagogisch medewerker voorschoolse opvang

Een goede voorbereiding op de basisschool

Voorschoolse Educatie is net zoals het kinderdagverblijf en reguliere peuteropvang een goede voorbereiding op de basisschool. VE gaat nog een stapje verder om kinderen  gelijke startkansen te bieden. Voor een goede start in het basisonderwijs oefenen we spelenderwijs met taal, voorbereidend rekenen, motoriek en sociaal emotionele vaardigheden.

Bekijk overzicht VE-locaties

Aanmelden kan met VE-indicatie

Als je kind in aanmerking komt voor Vroegschoolse Educatie (VE) dan krijgt het een ‘VE-indicatie’. Meestal gaat dit via jeugdgezondheidszorg (JGZ) / Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Met zo’n verwijzing kun je jouw kind bij 2Samen aanmelden voor een VE-groep. In sommige Haagse wijken krijgen alle kinderen automatisch een VE-indicatie. Kijk voor meer informatie op de website vraagjufmina.nl.

Kinderen uit Den Haag met een VE-indicatie kunnen vanaf 2,5 jaar jaar bij ons terecht. In Westland kan dit al vanaf 2 jaar. Dit is gemeentelijk beleid.

Het is bewezen dat kinderen die naar de voorschool gaan een betere start hebben op de basisschool.

– Gemeente Den Haag

https://vraagjufmina.nl

Samen met gemeenten

Samen met gemeenten willen we kansengelijkheid vergroten en meer peuters naar de peuteropvang krijgen. Onze kinderen, medewerkers én tevreden ouders zijn te zien in deze film van de gemeente Den Haag. Ook in Westland bieden we peuteropvang van dezelfde 2Samen-kwaliteit en trekken we graag samen op.

Gratis voorschool in Den Haag

Voor meer informatie over VE in Gemeente Den Haag, kun je kijken op hun speciale VE-pagina. 

VE in het kinderdagverblijf

In het kinderdagverblijf hebben we VE-groepen voor peuters die extra ondersteuning in hun ontwikkeling nodig hebben. Via de gemeente kun je een tegemoetkoming krijgen als je kind een VE-indicatie heeft. Let op: de contracten in het kinderdagverblijf zijn groter dan de gratis VE-uren of uren waarvoor je een gemeentelijke tegemoetkoming krijgt. Voor de overige uren betaal je een inkomensafhankelijke bijdrage en krijg je kinderopvangtoeslag.

VE in de peuteropvang

Ook hebben we aparte VE-peuteropvang (ook wel peuterspeelzaal of voorschool genoemd). Ook hier krijgt je kind een speciaal aanbod voor extra ondersteuning in zijn/haar ontwikkeling. Dit is altijd voor 16 uur in de week. Via de gemeente kun je een tegemoetkoming krijgen als je kind een VE-indicatie heeft.

Ontwikkelingsgerichte activiteiten

In de VE doen we veel verschillende activiteiten. Knutselen, bouwen, rollenspellen. voorlezen, muziek- en beweegactiviteiten bijvoorbeeld. Zo stimuleren we een brede ontwikkeling. Ook hebben we veel aandacht voor natuurbeleving.

 

 

 

Pedagogisch beleid 0-4-jaar Pedagogisch Huis Pedagogical House

Aandacht voor de ontwikkeling

Spraak en taal

Op peuterleeftijd gaat de taalontwikkeling heel snel. Het is dan ook een belangrijke tijd om hier extra aandacht aan te besteden.

Sociaal en emotioneel

In de VE leert je peuter beter met anderen omgaan, samen spelen en delen bijvoorbeeld. Ook gaat hij/zij zijn eigen emoties en die van andere kinderen herkennen en begrijpen.

Motorisch

Knippen, tekenen, fietsen, peutergym of een gezellig potje peuterdans. In de Voorschool ontwikkelt je peuter elke dag. Ook gaan we lekker  veel naar buiten.

Zintuigelijk

Horen, voelen, ruiken en proeven. Wat valt er voor kinderen met alle zintuigen veel te ontdekken. Daar spelen we in onze voorschool actief op in.

Groepsgrootte en openingstijden

Een peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters van 2,5 tot 4 jaar. Openingstijden variëren per kindercentrum. Kijk voor specifieke tijden bij het kindercentrum van jouw keuze. Peuterspeelzalen zijn gesloten tijdens feestdagen, schoolvakanties en sluitingsdagen van school.

Goed opgeleide medewerkers

Onze medewerkers in de peuteropvang krijgen speciale trainingen om de ontwikkeling van kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. We hebben ook pedagogen en pedagogisch coaches in dienst die extra ondersteuning bieden als dat nodig is.

Vrijblijvend kennismaken bij onze VE?

Natuurlijk wil je met eigen ogen zien hoe en waar je kind straks allerlei grote en kleine avonturen beleeft. Uitgebreid kennismaken met de medewerkers en de sfeer proeven vinden we erg belangrijk. De keuze voor kinderopvang gaat in grote mate om een goed gevoel. Je bent van harte welkom!

Veelgestelde vragen

 • Kan mijn kind ook Voorschoolse Educatie krijgen in het kinderdagverblijf / dagopvang?

  Ja. In onze kinderdagopvang bieden wij ook Voorschoolse Educatie (VE). Maar niet bij alle locaties. In ons locatie-overzicht kun je VE aanvinken en zie je in één oogopslag waar je voor VE terecht kunt.

 • Wat moet ik doen om in aanmerking te komen voor een VE-plaatsing?

  Je hoort van het consultatiebureau of je kind in aanmerking komt voor voorschoolse educatie (een ‘ve-indicatie’). Gemeenten bepalen welke kinderen een indicatie krijgen. Zij kijken bijvoorbeeld naar welke taal de ouders thuis spreken. Of naar hoe de taal bij een kind zich ontwikkelt. Kijk op de website van uw gemeente om te zien welke voorwaarden in jouw gemeente gelden.

   

 • Met welke VE-programma’s werkt 2Samen?

  Als erkend voorschoolse educatieprogramma zetten wij Uk & Puk in.

 • Welke locaties bieden VE aan?

  In onze locatiezoeker kun je kiezen voor VE. Ook staan opvangvormen vermeld op de betreffende pagina's van de locatie.

Veelgestelde vragen

Wil je eens komen kijken?