tuin bij bso 2prinsjes in centrum den haag

Klanttevredenheid

Periodiek laten wij de klanttevredenheidsonderzoek onderzoeken. Want gelukkige kinderen en tevreden ouders zijn voor ons enorm belangrijk. Gemiddeld geven onze klanten de opvang van hun kind een 8,1.

1.427 respondenten hebben de enquête ingevuld. Daarmee geven de resultaten een goed en betrouwbaar beeld van de tevredenheid van de ouders bij 2Samen.

 

 

 

 

 

Kwaliteit

We slagen er goed in kwaliteit vast te houden en te verbeteren, wat in de huidige markt niet altijd eenvoudig is. Ook in onze regio (Den Haag en het Westland) staat kinderopvang onder druk vanwege een groot personeelstekort. We zijn dan ook blij te zien dat meer klanten ons aanbevelen en dat zij een goede waardering geven voor onze inspanningen om zoveel mogelijk vaste medewerkers in te zetten. Respondenten beoordelen de aanwezigheid van ‘vaste gezichten’ gemiddeld met een 8,2. De mate waarin hun kind zich prettig voelt bij de opvang, scoort een 8,4. De veiligheid van de locatie heeft onze hoogste prioriteit en wordt beoordeeld met een 8,3.

eindcijfers klanttevredenheid
cijfers aanwezigheid vertrouwde gezichten kinderopvang

Contact met ouders

Onze medewerkers houden goed contact met ouders over de dagelijkse gang van zaken op het kindercentrum. Ouders voelen zich vrij om zaken aan te kaarten (8,3) en hebben bij 2Samen zeker het gevoel dat hun opmerkingen en wensen serieus worden genomen (8,1). In de oudercommissies van alle locaties en overkoepelende Klantenraad houden we de wensen van ouders eveneens goed in de gaten en wordt het beleid besproken. Uit het onderzoek blijkt dat we meer bekendheid kunnen geven aan deze organen (6,8). Een derde van de respondenten geeft aan belangstelling te hebben voor ouderavonden waarin inhoudelijke thema’s aan bod komen.

Ontwikkeling stimuleren

Bij 2Samen investeren we heel veel in de vaardigheden van personeel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Onze medewerkers krijgen bijvoorbeeld uitgebreide pedagogische coaching op het gebied van de interactievaardigheden. Toch blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat we informatie over de ontwikkeling van hun kind beter met ouders kunnen delen. Een 7 is zeker geen slechte beoordeling, maar gezien de aandacht die we hiervoor hebben binnen onze organisatie, is dit een aanmoediging om hier verder mee aan de slag te gaan.

Vrijwel alle locaties een 8+

Natuurlijk zijn er op locatieniveau verschillen zichtbaar. Alle 2Samen-locaties (kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang) scoren minstens een ruime voldoende, waarbij het merendeel een cijfer krijgt tussen de 8 en 10.  Per locatie gaan we met de feedback aan de slag om de kwaliteit van onze kinderopvang verder te verbeteren.