Heel Den Haag Leest

Inspiratie voor leesplezier

Heel Den Haag Leest

Naar overzicht

9 november 2023

Heel Den Haag aan het lezen krijgen!

100 Professionals lieten zich bij de inspiratiesessie Heel Den Haag Leest enthousiasmeren om het lezen te bevorderen, het leesplezier te vergroten en de laaggeletterdheid te beperken. Kinderopvang 2Samen is een van de initiatiefnemers om heel Den Haag aan het lezen te krijgen. Geweldig, dat nu al ruim 40 partners zich hierbij aansloten!

Onze pedagogisch medewerkers zetten zich dagelijks in om het leesplezier te vergroten. Ze lezen met veel passie en inleving voor en helpen de kinderen beter én meer te lezen. Dat begint al bij de babygroepen. Bij de voorschoolse educatie verbetert het voorlezen de taalvaardigheid van de peuters. Zodat ze de Nederlands taal begrijpen en spreken naast hun moedertaal, voordat ze naar de basisschool gaan. En de bso-kinderen? Ook bij hen promoten we het lezen van een boek, naast het gamen en buitenspelen. Onze mini-biebs dragen bij aan de leesbevordering. Hoe leuk is het om onze boeken uit te lenen aan gezinnen in de wijk en van hen juist weer een gelezen boek terug te krijgen. Zo blijft de keuze in de leeshoek verrassend.

We zijn tips, ideeën en werkvormen rijker om het (voor)lezen nóg leuker en interactiever te maken. Deze middag was een voltreffer door de workshops met kinderboekenschrijvers, de tentoonstelling ‘Backstreet’, De Literaire Boyband, woordkunstenaar Sjaak Kroes en de uitwisseling met onder andere de leerkrachten in het mbo en hbo.

Lees hier meer informatie over de Inspiratiesessie over Heel Den Haag Leest.