2019

75 jaar 2Samen

2019

Naar overzicht

8 juni 2020

Jaarverslag

De afgelopen periode stond voor ons vooral in het teken van alle crisismaatregelen. Maandenlang verzorgden we noodopvang. Hoe anders was 2019: het jaar waarin 2Samen 75 jaar bestond, feestjes gelukkig nog gevierd mochten worden en bijeenkomsten met collega’s, ouders en relaties nog mogelijk waren. Het contrast kan bijna niet groter.

In ons jaarverslag blikken we terug op alle feestelijkheden en op de driekwart-eeuw waarin onze kinderopvang zich enorm heeft ontwikkeld. Van een vorm van liefdadigheid en armenzorg na de oorlog, tot de professionele organisatie die we nu zijn. Waar we ons elke dag vol passie inzetten voor het plezier en de ontwikkeling van de kinderen en de hoogst haalbare service aan ouders. Dat we hier goed in slagen, bewijzen alle onderzoeken die we in 2019 hebben gedaan.

In de huidige crisis bewijst de kinderopvang zijn maatschappelijke waarde en komt de kracht van succesvolle samenwerkingen optimaal tot uiting. Daar willen we ook alle klanten en relates voor bedanken!

Veel leesplezier: https://www.jaarverslag-2samen.info/