Voorleesdagen 2022

"Maar eerst ving ik een monster"

Voorleesdagen 2022

Naar overzicht

26 januari 2022

Voorleesdagen 2022

Woensdag 26 januari is het Nationaal Voorleesontbijt, de aftrap van de Voorleesdagen die plaatsvinden van 26 januari t/m 5 februari.

De Nationale Voorleesdagen hebben als doel het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Voorlezen prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel en bezorgt kinderen veel plezier. Kinderopvang 2Samen vindt taalontwikkeling erg belangrijk en besteedt in de dagelijkse praktijk dan ook veel aandacht aan voorlezen.

Het prentenboek dat dit jaar centraal staat is ‘Maar eerst ving ik een monster’ van Tjibbe Veldkamp en Kees de Boer. Dit boek zal de komende weken met veel plezier worden gelezen en beleefd in onze kinderdagverblijven en in de peuteropvang. De meeste locaties organiseren zelfs extra feestelijke voorleesmomenten.