Uitgelicht

l Den Haag Leest

Uitgelicht

Boeken lezen bso 2Otters Wateringse Veld Den Haag Kinderopvang 2Samen bso 2Otters

Heel Den Haag Leest

In de regio Haaglanden moet lezen voor iedereen toegankelijk en vanzelfsprekend worden. Daartoe is het belangrijk om te werken aan leesplezier: want dat wat leuk is, doe je vaker en gaat je makkelijker af.

“Heel Den Haag Leest” is een platform voor elke inwoner, werknemer én werkgever in de regio Haaglanden die op zoek is naar inspiratie of verbinding voor leesplezier en leesmotivatie.

Boekje lezen in babygroep kinderdagverblijf bij kinderopvang 2SamenWij creëren samenwerking tussen scholen (van voorschool tot en met hbo), bibliotheken en andere instellingen die mee kunnen werken aan leesvaardigheidsbevordering en leesmotivatie. Want lezen moet je leren. Wie opgroeit in een taalarm gezin, waarin (voor)lezen niet gangbaar is en de stimulans om te praten en van gedachten te wisselen en te genieten van taal en lezen klein is, begint op achterstand.

De cijfers over de tekortschietende leesvaardigheid zijn alarmerend. In Den Haag was in 2021 maar liefst een kwart van de Hagenaars laaggeletterd en in sommige stadsdelen loopt dit percentage op tot vijftig procent, tegenover een landelijk gemiddelde van twaalf procent (Gemeente Den Haag, 2021).

Leesoffensief

Deze alarmerende signalen riepen om actie en samenwerking. Verschillende partners hebben zich verenigd in Heel Den Haag Leest en onderschrijven het manifest. Het doel is de leesvaardigheid en de leesmotivatie van kinderen, jongeren en volwassenen in de regio Haaglanden te vergroten.

Partners uit het onderwijs, kinderopvang en welzijn zetten lezen binnen hun organisatie op de kaart en sluiten zich aan bij dit Leesoffensief. Om een zo groot mogelijk draagvlak te krijgen zijn alle partners actief op zoek naar meer partners, die het manifest willen ondertekenen en lezen structureel onder de aandacht brengen. Daarmee sluiten zij zich aan bij de landelijke oproep tot een leesoffensief.

Kinderopvang 2Samen als partner

2Samen wil er als maatschappelijke kinderopvang voor álle kinderen van nul tot dertien jaar zijn, en bijdragen aan de maatschappij en wereld waar kinderen opgroeien. In alles wat wij doen richten wij ons op het realiseren van waardevolle en kwalitatief goede opvang. En natuurlijk is het plezier en de ontwikkeling van kinderen heel belangrijk. Wij geloven in het creëren van kansen en mogelijkheden. Zeker ook op het gebied van lezen, zodat wij kinderen in hun ontwikkeling net dat stapje verder kunnen helpen. Dit doen we bij voorkeur samen met anderen. 2Samen ondertekent daarom graag het manifest en kan niet wachten het leesplezier en de leesmotivatie bij de kinderen in Den Haag en het Westland verder te ontwikkelen.

Doen jullie ook mee?

Interesse om partner te worden of nog vragen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen naar info@heeldenhaagleest.nl.
Voor meer informatie en het manifest: www.heeldenhaagleest.nl