Samen met kruiwagen kinderdagverblijf 2Zwanen Ypenburg Den Haag Kinderopvang 2Zwanen

Tegemoetkoming kosten peuteropvang
De gemeente betaalt mee

Het is belangrijk dat álle kinderen al vroeg beginnen met leren en ontdekken. Daarom maken alle ouders aanspraak op een tegemoetkoming in de kosten voor peuteropvang (de vroegere ‘peuterspeelzaal').

Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, ontvangen deze bijdrage via de gemeente.

Kinderopvangtoeslag

Ouders met recht op kinderopvangtoeslag (kot) van het Rijk, vragen kinderopvangtoeslag aan via toeslagen.nl. Meer hierover leest u hier.

Tegemoetkoming kosten peuteropvang

Voor ouders die géén recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen hun gemeente mee in de kosten (de zogenaamde tegemoetkoming kosten peuteropvang of TKP).

Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag betaalt mee aan 320 uur peuteropvang per jaar. Dat komt neer op 8 uur peuteropvang (peuterspeelzaal) per week gedurende 40 weken per jaar. Hiervoor hebben wij een inkomstenverklaring (voorheen IB 60-verklaring) van je nodig, zodat wij jouw inkomensafhankelijke bijdrage kunnen vaststellen. Deze inkomensverklaring download je via Mijn Belastingdienst. Je moet ook een verklaring afleggen dat je geen recht hebt op Kinderopvangtoeslag. Dat doe je met het  bijgaande aanvraagformulier voor gemeente Den Haag. LET OP: deze regeling is alleen voor peuters van 2,5 tot 4 jaar!

Kinderen met (een risico op) een taal- of ontwikkelachterstand, hebben extra baat bij een voorschoolse voorziening. Deze groep kinderen mogen daarom jaarlijks extra gebruik maken van een voorziening met VE-kwaliteit (Voorschoolse Educatie). Meer hierover lees je hier.

In veel gevallen moet je toch kinderopvangtoeslag aanvragen. Meer hierover lees je hier.

Gemeente Westland

Gemeente Westland gaat hier net wat anders mee om. Deze gemeente subsidieert een aantal peuterspeelzalen, waaronder die van 2Samen. Deze peuterspeelzalen bieden vervolgens gesubsidieerde plekken (al dan niet VE) aan ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. Zie bijgaand aanvraagformulier voor gemeente Westland.

Aanvraagformulier Peutertoeslag Den Haag Aanvraagformulier Peutertoeslag Westland

Heb je vragen of hulp nodig?
Onze collega's van Planning & Advies zitten voor je klaar!