powerkiten bij bso 2Vleermuizen in de vruchtenbuurt den haag

Toeslag kinderopvang
De overheid betaalt mee

Voor kinderopvang kun je vaak een bijdrage vanuit de overheid krijgen: kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is inkomensafhankelijk; hoe hoger je inkomen, hoe lager de toeslag die je ontvangt. Deze toeslag vraag je zelf aan.

 

 

 

Peuters lezen buiten een boekje bij 2Hindes kinderdagverblijf in scheveningen den haag

Voor kinderopvang kun je vaak een bijdrage vanuit de overheid krijgen, de zogenaamde kinderopvangtoeslag. Deze toeslag is inkomensafhankelijk; hoe hoger je inkomen, hoe lager de toeslag die je ontvangt. Je hebt recht op kinderopvangtoeslag als 1) beide ouders werken, een traject naar werk of een opleiding dan wel  een inburgeringscursus volgen of 2) je een alleenstaande ouder bent die werkt of een opleiding dan wel een inburgeringscursus volgt.

Zelf aanvragen

Deze toeslag vraag je zelf aan. Dat doe je bij de Belastingdienst via toeslagen.nl of telefonisch via 0800-0543. Zorg er dan wel voor dat je je plaatsingsgegevens en je Burgerservicenummer (BSN) en dat van jouw kind(eren) bij de hand hebt.

In de Toolkit Uitleg Kinderopvangtoeslag wordt uitgelegd hoe je kinderopvangtoeslag kunt aanvragen of wijzigen. De toolkit is beschikbaar in vier talen, te weten: Nederlands, Engels, Pools en Arabisch.

Deze infographic van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft meer uitleg over wat kinderopvang kost in Nederland.

Vraag je toeslag op tijd aan!

De overheid verstrekt alleen nog kinderopvangtoeslag wanneer de aanvraag maximaal drie maanden na de start van kinderopvang is ingediend. Heb je recht op Tegemoetkoming Kosten Peuteropvang (TKP), dan moet je je aanvraag binnen zes weken na aanvang van de plaatsing indienen. Doe je dat later, dan verspeel je je recht op toeslag voor de eerdere maanden. Wijzigingen in je gezinssituatie en het aantal opvanguren dat je afneemt mogen op elk moment, met terugwerkende kracht, bij de Belastingdienst worden ingediend.

Voorschieten hoeft niet

De Belastingdienst maakt de toeslag waar je recht op hebt, maandelijks aan je over. Je kunt er ook voor kiezen om de overheidsbijdrage rechtstreeks naar Kinderopvang 2Samen te laten overschrijven. Vanaf het moment dat wij deze overheidsbijdrage daadwerkelijk ontvangen, ontvang je van ons een lagere maandfactuur en hoeft je dus niets meer voor te schieten. Is dit iets voor jou? Vul dan bij de vraag op welke rekening je de tegemoetkoming wenst te ontvangen, de naam en het bankrekeningnummer van 2Samen in (IBAN NL37 RABO 014.83.01.622).

kinderen spelen met water bij kinderdagverblijf 2hindes in belgisch park den haag

Waarom vragen wij BSN's op?

Sinds 2013 moeten Kinderopvangorganisaties op eerste verzoek de Belastingdienst een overzicht met gegevens van haar klanten kunnen leveren, inclusief geboortedata en Burgerservicenummers (BSN's). Zijn deze gegevens niet compleet, dan kan de Belastingdienst besluiten de kinderopvangtoeslag stop te zetten. Daarom verzoeken wij klanten – en soms herhaaldelijk – eventueel ontbrekende BSN's en geboortedata aan ons door te geven.

Je kunt er uiteraard vanuit gaan dat wij deze BSN's alleen voor dit doeleinde gebruiken.

Heb je vragen of hulp nodig?
Onze collega's van Planning & Advies zitten voor je klaar!