Kunnen beide ouders inloggen op het Ouderportaal/de OuderApp?

Ja, ook een tweede ouder kan inloggen op het Ouderportaal. Volg hiervoor de stappen zoals beschreven bij ‘Hoe kan ik inloggen?’