Meisje is aan het chillen en schrijft een verhaal bij buitenschoolse opvang bso 2Uilen in de Vogelwijk in Den Haag

Klachtenformulier

Wat vervelend dat je niet tevreden bent. We horen graag van je wat we beter kunnen doen!

Heb je een klacht over (het handelen van) een medewerker? Bespreek de klacht bij voorkeur eerst met hem/haar zelf.

Kom je er samen niet uit of leidt dit gesprek niet tot een bevredigende oplossing, dan kun je door het invullen van onderstaand klachtenformulier bij onze klachtenfunctionaris terecht. Doe dit waar mogelijk binnen 2 maanden na het ontstaan van de klacht.

Bekijk klachtenprocedure

Klachtenformulier

Via dit formulier kun je een klacht indienen.

Naam(Vereist)
Naam van je kind(Vereist)
Kun je kort uiteenzetten waar je klacht over gaat?
Zo ja: Wat is zijn/haar naam?
Sleep bestanden hierheen of
Max. bestandsgrootte: 8 MB.
    Zijn er al stappen naar tevredenheid gezet of is er wellicht al een deeloplossing?
    Privacyverklaring(Vereist)
    Met deze akkoordverklaring geef je 2Samen toestemming voor het verwerken van je persoonlijke gegevens. Uiterlijk 6 maanden na afloop van de klacht worden de gegevens verwijderd. Bekijk voor meer informatie over de manier waarop 2Samen met uw gegevens omgaat onze privacyverklaring.