Michelle is procesmanager Wijkaanpak staat bij een kinderspeelplaats in de Schilderswijk in Den Haag waar zij zelf ook heeft gewoond. Ze heeft een groot cijfer 2 in haar handen, het logo van 2Samen.

Een kansrijke start in iedere wijk
"Echt het verschil maken"

“Ondanks mijn vwo-advies, vertelden ze me op de middelbare school van mijn keuze dat ik beter naar een andere school kon gaan met een vmbo-afdeling. ‘Voor het geval ik toch afzakte’. Dat doet iets met je. Uiteindelijk kwam ik op het vmbo terecht. Niks mis mee natuurlijk, maar ik kon meer. Op dat moment dacht ik dat het aan mij lag. Nu weet ik dat de wijk waar je vandaan kom een grote rol speelt in de verwachtingen die mensen van je hebben en de mate waarin je wordt uitgedaagd om het beste uit jezelf te halen. Dat moet anders!”

Michelle (33) is Procesmanager Wijkaanpak bij Kinderopvang 2Samen en opgegroeid in de Schilderswijk en omgeving. Haar persoonlijke ervaring gebruikt ze nu om écht het verschil te maken in iedere wijk. Zodat ieder kind gelijke kansen krijgt. Ook vanuit een kwetsbare positie.

Hoe kan 2Samen het verschil maken voor ieder kind?

“Een specifieke aanpak voor iedere wijk in Den Haag is belangrijk om kansen van kinderen te vergroten. Want ieder kind heeft recht op ontwikkeling. Daarom zetten we ons bij 2Samen ook in voor de wijken waar we geen of weinig locaties hebben. Het gaat bij ons gelukkig niet om zoveel mogelijk geld verdienen, maar vooral om de maatschappelijke winst. Wij willen kinderen écht zien met al hun talenten, zorgvragen en achtergronden die invloed hebben op gedrag. Zo kunnen we zorgen voor een omgeving waarin zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. In onze kinderopvang én in de wijk.”

“Dat kunnen we niet alleen. We zoeken daarom actief de samenwerking met andere organisaties. In kansarme wijken passen voorzieningen, zoals kinderopvang, maar ook scholen, welzijn en openbaar vervoer namelijk slechter bij de behoeften van de bewoners dan in andere wijken. Daarbij is het zelfbeeld van mensen in kansarme wijken vaak aangetast door nare ervaringen en vooroordelen. Daar moet een wijkaanpak rekening mee houden.”

“We beginnen in de wijken Laakkwartier-Spoorwijk, Moerwijk en de Schilderswijk. Hier hebben we nog weinig locaties én er ligt een grote maatschappelijke opdracht. De andere wijken volgen daarna!”

Wat is jouw drijfveer voor deze uitdagende maatschappelijke opgave bij 2Samen?

“Ik weet wat het is om op te groeien in een uitdagende omgeving. Daardoor kan ik bij 2Samen de verbinding zijn tussen onze doelen en de praktijk. Na mijn studie pedagogisch werk heb ik ruim 10 jaar in de kinderopvang gewerkt. Ik heb gezien hoeveel kinderopvang voor kinderen kan betekenen. Het was een heerlijke baan, maar toch voelde ik de drang om verder te leren. Ik studeerde geschiedenis en deed daarna de Master Migratie en Diversiteit. In mijn nieuwe functie komen al die ervaringen samen. Dat is geweldig! Ik vind het belangrijk dat ieder kind zijn talenten herkent. En de kans krijgt om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen.”

In Den Haag zijn er grote verschillen tussen arm en rijk. Waar je wieg staat, bepaalt voor een groot deel welke kansen je krijgt. Dat heb ik zelf gemerkt.

– Michelle, procesmanager Wijkaanpak bij Kinderopvang 2Samen

Wat is jouw drijfveer voor deze uitdagende maatschappelijke opgave bij 2Samen?

“Ik weet wat het is om op te groeien in een uitdagende omgeving. Daardoor kan ik bij 2Samen de verbinding zijn tussen onze doelen en de praktijk. Na mijn studie pedagogisch werk heb ik ruim 10 jaar in de kinderopvang gewerkt. Ik heb gezien hoeveel kinderopvang voor kinderen kan betekenen. Het was een heerlijke baan, maar toch voelde ik de drang om verder te leren. Ik studeerde geschiedenis en deed daarna de Master Migratie en Diversiteit. In mijn nieuwe functie komen al die ervaringen samen. Dat is geweldig! Ik vind het belangrijk dat ieder kind zijn talenten herkent. En de kans krijgt om zichzelf zo goed mogelijk te ontwikkelen.”

Hoe pak je de wijkaanpak in Den Haag aan?

“De eerste stap is goed luisteren naar wat de behoeften in de wijk zijn. Van kinderen, ouders en pedagogisch medewerkers. Ik draai mee op onze groepen en houd interviews. En ik ga in gesprek met partners in de wijk. We willen dat onze locaties onderdeel worden van het maatschappelijke netwerk. Kansen in de wijk vergroten, lukt je niet alleen! 2Samen en andere organisaties kunnen elkaar daarbij versterken. Daarna bedenken we wat we in onze kinderopvang kunnen doen om optimaal aan te sluiten bij de behoeften in de wijk. Samen met bijvoorbeeld pedagogisch medewerkers, unitmanagers, partners, HR, communicatieadviseurs, pedagogisch coaches, huisvesting en iedereen die bij deze veranderingen betrokken is.”

Met wie werk je samen om de wijkaanpak te realiseren?

“2Samen bundelt haar krachten met allerlei lokale organisaties. Denk aan bibliotheken, clubhuizen, ondernemers, CJG en de gemeente. Voor stadsdeel Laak sluiten we aan bij het UVO-wijkoverleg. Met de bibliotheek, Wijkz, Staedion, Politie, Handhaving en buurtorganisaties bespreken we ontwikkelingen en bekijken we oplossingen. We nemen deel aan de organisatie van het Laakfestival en denken mee over de preventie van het uitvallen van jongeren van school.”

Welke kansen en uitdagingen zie je?

Door goed te kijken naar wat er in de kinderopvang nodig is en samen te werken met organisaties met aanvullende expertises kun je een groot verschil maken. Tegelijk is dat best complex. Het bij elkaar krijgen van mensen en echt stappen zetten, is een uitdaging. Toch heb ik er alle vertrouwen in. We doen het stapje voor stapje en ja, elke stap is er één!”

Michelle is procesmanager Wijkaanpak staat in de Schilderswijk in Den Haag waar zij zelf ook heeft gewoond.