Wat is de Ouderapp?

Met de ouder app regel je eenvoudig alle zaken rondom de opvang van je kind(eren). Je vindt er alle gegevens van je kind(eren) bij elkaar: de foto’s, het schriftje, de berichten, je aanvragen, de ingeplande dagen, je tegoeden én alle belangrijke documenten (facturen, contracten en jaaropgaven).