Wanneer gaat mijn kind door naar de volgende groep?

Wanneer je kind naar een horizontale groep in het kinderdagverblijf gaat, stroomt je kind op een bepaald moment door naar de volgende groep. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontwikkeling, de leeftijd van je kind en de dagen die je kind komt.

Je hoort van de pedagogisch medewerkers wanneer je kind over gaat naar de volgende groep.