Waarom is de peuterspeelzaal / peuteropvang gesloten tijdens schoolvakanties?

Dit heeft vooral een heel praktische reden. PSZ-groepen worden in veel gevallen opgevangen in BSO ruimtes. Deze ruimtes worden tijdens schoolvakanties bezet door schoolgaande kinderen die dan hele dagen naar de opvang komen in plaats alleen uit school.