Kan mijn kind ook Voorschoolse Educatie krijgen in het kinderdagverblijf / dagopvang?

Ja. In onze kinderdagopvang bieden wij ook Voorschoolse Educatie (VE). Maar niet bij alle locaties. In ons locatie-overzicht kun je VE aanvinken en zie je in één oogopslag waar je voor VE terecht kunt.