Is mijn kind automatisch ingeschreven voor BSO wanneer hij/zij al naar het kinderdagverblijf gaat?

Nee. Voor buitenschoolse opvang is een aparte inschrijving nodig.