Ik heb het contract al ondertekend, kan ik nog (kosteloos) annuleren?

Een al ondertekende overeenkomst kun je annuleren. Wel brengen wij  administratiekosten in rekening, deze bedragen:

Meer dan één maand voor de ingangsdatum van de plaatsing: € 50,- (voor peuteropvang € 25,-).

Minder dan één maand en meer dan twee weken voor de ingangsdatum: een halve maand opvang met een minimum van € 50,- (peuteropvang € 25,-).

Binnen twee weken voor de ingangsdatum: een hele maand opvang met een minimum van € 50,- (peuteropvang € 25,-).