Hoeveel pedagogisch medewerkers werken er in een groep?

Dit verschilt vaak per locatie, opvangvorm en per groep. Het ligt aan het aantal kinderen en de leeftijdsverhoudingen binnen de groep. Hiervoor zijn door de GGD vaste richtlijnen opgesteld, die wij hanteren.