Kinderboekenweek

Kinderboekenweek

Naar overzicht

11 oktober 2022

Voorlezen in de moedertaal

Een boekje lezen is niet alleen een hele gezellige bezigheid, maar ook nog eens ontzettend goed voor de ontwikkeling van het kinderbrein. Daarom lezen we bij 2Samen graag voor, niet alleen tijdens de Kinderboekenweek, maar altijd. Zo stimuleren we de taalontwikkeling en leren kinderen nieuwe woorden. Maar hoe zit dit dan bij gezinnen die in een andere taal worden opgevoed? Lopen deze kinderen automatisch achter, omdat ze thuis worden voorgelezen in een andere taal?

Kinderen lopen geen achterstand op als ze thuis worden voorgelezen in een andere taal, zo blijkt uit een Amerikaans onderzoek van Hart & Risley. Vanaf de babytijd is het belangrijk dat kinderen zoveel mogelijk woorden en zinnen gaan herkennen. Of dat nu in hun moedertaal is of in het Nederlands, dat maakt niet uit.

Een kind bouwt door voorlezen, ongeacht in welke taal, een grote woordenschat op. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling. De woorden die een kind thuis leert, kan het op latere leeftijd heel makkelijk omzetten naar een andere taal. Voorlezen – in welke taal dan ook – is daarom van groot belang.

Als er in het Turks wordt voorgelezen over een kedi, kan een kind aan de hand van het verhaal concluderen dat dit blijkbaar een dier op vier poten is dat miauwt. Deze kennis kan een kind later bij de opvang of op school overdragen naar een andere taal. Als het kind daarnaast ook veel Nederlands hoort, zal hij/zij bij het voorlezen in het Nederlands snel doorhebben dat het woord kat dezelfde betekenis heeft. Voorlezen in de moedertaal, staat het leren van Nederlands dus niet in de weg.

Wel is het belangrijk kinderen ook veel Nederlandse woorden horen, op school of bij de opvang. Toch wordt het aangeraden om boekjes voor te blijven lezen in de moedertaal, daar voelen ouders zich het prettigst bij. Het is de taal van het hart en emotie. In het Nederlands voorlezen kan natuurlijk ook, maar dan moet het wel goed beheerst worden. Als dit niet zo is, is de kans groter dat ouders hun kind verkeerde klanken of zinsconstructies aanleren.

Kortom: de moedertaal biedt de basis voor het leren van een andere taal. Lekker blijven voorlezen dus!