Coronavirus

Lees hier actuele informatie over aanpak en maatregelen Corona bij 2Samen

Coronavirus

Naar overzicht

15 april 2021

Update Coronavirus

In de persconferentie van 13 april, maakte de Rijksoverheid bekend dat de buitenschoolse opvang vanaf maandag 19 april weer volledig open mag.

We mogen weer!
Wat zijn we blij dat we weer mogen! We kunnen niet wachten om alle kinderen weer te ontvangen. Uiteraard besteden we veel aandacht aan het wennen van de kinderen die na lange tijd weer voor het eerst komen.

Feestje
In de komende weken hebben we allerlei leuke (coronaproof) activiteiten op de planning staan. We maken er samen weer een feestje van!

Praktische informatie
Iedere locatie houdt zich uiteraard aan de coronamaatregelen die voor de kinderopvang gelden. Hoe dat precies te werk gaat, is maatwerk per locatie. Ouders worden hierover door de eigen locatie op de hoogte gebracht.

Compensatie Rijksoverheid
Nu de bso weer open gaat, is er ook meer bekend over de compensatiedatum. De SVB geeft aan de tegemoetkoming voor ouders met kinderopvangtoeslag begin juni uit te betalen. U hoeft hiervoor niets te doen. De compensatie wordt betaald op basis van gegevens van de Belastingdienst/Toeslagen. Ouders zonder kinderopvangtoeslag kunnen naar verwachting medio mei een aanvraag doen voor compensatie. We houden deze ouders hiervan uiteraard op de hoogte.

***

Bericht van 4 februari 2021

Kinderdagverblijf en peuteropvang
Vanaf maandag 8 februari mogen de kinderen weer op de reguliere dagen en tijden naar het kinderdagverblijf of de peuteropvang. Uiteraard gelden de bestaande richtlijnen, waaronder de hygiënemaatregelen, het afstand houden en het dragen van een mondkapje. Net zoals in mei 2020, besteden onze medewerkers extra aandacht aan het wenproces, zodat kinderen rustig en vertrouwd kunnen opstarten.

Thuisblijven bij coronabesmetting opvanggroep
Er geldt voor het kinderdagverblijf en de peuteropvang een nieuw quarantaineadvies. Als een kind of een medewerker positief getest is op het coronavirus, geldt een thuisquarantaine voor de gehele groep. Op de vijfde dag laat iedereen zich testen. Kinderen en medewerkers die niet besmet zijn en geen klachten hebben, mogen daarna weer naar de opvang komen. Wanneer een ouder ervoor kiest om een kind niet te laten testen, geldt de gebruikelijke quarantaineperiode van 10 dagen. Bij een besmetting in de groep, neemt de GGD contact met u op voor het bron- en contactonderzoek. Zij geven u een advies. Uiteraard wordt u bij een coronabesmetting ook altijd geïnformeerd door de locatie.

Bso blijft gesloten
De buitenschoolse opvang blijft in ieder geval tot 1 maart gesloten. Kinderen blijven uiteraard wel welkom voor noodopvang. Waarom de bso gesloten blijft, kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid.

Compensatieregeling
Omdat het kinderdagverblijf en de peuteropvang weer helemaal open gaan, stopt de compensatieregeling voor deze opvangvormen. De compensatieregeling voor de bso blijft in stand.

We kijken ernaar uit de kinderen weer te verwelkomen op onze kinderdagverblijven en de peuteropvang! We hopen dat alle kinderen van de buitenschoolse opvang snel volgen.

***

Bericht van 14 januari 2021

Helaas heeft de overheid aangekondigd dat de kinderopvang in ieder geval tot en met 7 februari dicht blijft. We vinden het enorm jammer dat we het grootste deel van de kinderen nog langer moeten missen. Ook kunnen we ons goed voorstellen dat het voor u geen gemakkelijke opgave is om de zorg voor uw kinderen thuis én uw werk te combineren wanneer u geen gebruik mag maken van kinderopvang.

De noodopvang blijft wel geopend voor klanten als minimaal één ouder werkzaam is in een cruciaal beroep. Ook blijven we geopend voor ‘kwetsbare kinderen’.

***

Bericht van 15 december 2020

Kinderopvang tijdens lockdown

Gisteravond (14 december 2020) werd duidelijk dat het kabinet vergaande maatregelen doorvoert om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen. Allereerst veel sterkte gewenst bij de impact die deze maatregelen op u hebben. We staan voor u klaar waar we dat kunnen en mogen.

De realiteit voor de meesten van u is echter dat we uw kinderen per morgen, woensdag 16 december, tot en met 17 januari niet mogen ontvangen. Dit vinden we heel jammer.

Voor wie blijft de opvang open?
Onze kinderopvang blijft open voor kinderen van wie tenminste één van de ouders een cruciaal beroep heeft en voor kinderen voor wie maatwerk nodig is vanwege bijzondere problematiek of moeilijke thuissituatie.

U kunt in dat geval terecht op de dagen en uren dat u normaal gesproken ook opvang afneemt. Wilt u zich daarvoor aanmelden? Neem dan contact op met de Unitmanager van uw locatie, ook als u meer uren nodig heeft. We houden zoveel mogelijk locaties open om een zo veilig en vertrouwd mogelijke omgeving te bieden. Bij de buitenschoolse opvang kan het zijn dat we locaties samenvoegen. Mocht dit het geval zijn dan wordt u daarover door uw eigen locatie over geïnformeerd.

Mocht uw kind op de basisschool zitten en noodopvang nodig hebben tijdens reguliere schooluren dan kunt u hiervoor contact opnemen met de basisschool van uw kind.

Is de opvang veilig?
Ja, de opvang is relatief veilig. Het is niet zo dat de kinderopvang dicht moet vanwege het aantal besmettingen, maar om het aantal reisbewegingen te beperken. Bij 2Samen nemen we alle voorzorgsmaatregelen bovendien heel erg serieus. Bij positieve testuitslagen informeren wij u altijd én volgen we de adviezen van de GGD.

Word ik gecompenseerd voor de uren dat mijn kind niet naar de opvang mag?
Ja, ouders die hun factuur volledig blijven betalen worden gecompenseerd. Ook de ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag. Hierover ontvangt u op een later moment meer informatie.

We hopen met deze informatie brief uw voornaamste vragen beantwoord te hebben. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de rijksoverheid over corona en kinderopvang.

***

Bericht van 14 oktober 2020

In de persconferentie van 13 oktober heeft de Rijksoverheid strengere maatregelen bekendgemaakt om het coronavirus terug te dringen. Gelukkig blijft de kinderopvang open. Wel wordt het aantal contactmomenten en reisbewegingen sterk ingeperkt en geldt het dringende advies (en binnenkort waarschijnlijk een verplichting) om, vanaf 13 jaar, een mondkapje te dragen in publieke binnenruimtes en het OV.

Korte contactmomenten

We blijven de contactmomenten tussen volwassenen zo kort mogelijk houden. Breng en/of haal uw kind alleen. Kinderen worden zoveel mogelijk buiten de groepsruimte ontvangen. De overdracht bij het brengen en halen is beperkt. Uiteraard kunt u wel uitgebreider contact met ons hebben via de telefoon of het ouderportaal.

Mondkapjes

Daarnaast verzoeken we u dringend om een mondkapje te dragen als u in het kindercentrum komt en u te houden aan de overige voorzorgsmaatregelen. We vragen dit ook aan andere bezoekers, zoals leveranciers, collega’s van het hoofdkantoor en onze coaches.

Bij het werken met kinderen wordt het dragen van een mondkapje afgeraden door onder andere de branchevereniging, het ministerie en de belangenvereniging BOinK die ouders in de kinderopvang vertegenwoordigt. Onze pedagogisch medewerkers dragen daarom op de groep geen mondkapje. Wel dragen medewerkers een mondkapje wanneer zij met elkaar in de teamkamer verblijven en op plekken waar zij geen 1,5 meter afstand kunnen houden tot andere volwassenen.

Om te zorgen dat onze kindercentra zo goed en veilig mogelijk open kunnen blijven, kan het zijn dat er op de locatie van uw kind aanvullende maatregelen gelden, bijvoorbeeld na overleg met de GGD. Hierover krijgt u dan apart bericht. Uiteraard houden we u zo goed mogelijk op de hoogte.

We vragen om uw begrip en medewerking. Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Berichten over het Coronavirus van 20 mei 2020 en eerder leest u hier.

Wij onderhouden nauw contact met de GGD en volgen vanzelfsprekend alle adviezen om de kans op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u kijken op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.