Ten tijde van Corona

“We missen de kinderen en vinden dat enorm jammer”

Ten tijde van Corona

Naar overzicht

27 maart 2020

Locatie in beeld

Hoe het er vandaag de dag aan toe gaat in de kinderopvang? “Heel anders dan normaal!”, vertelt Marvin Goedhuys, Unitmanager bij 2Zeerovers & 2Vikingen. Natuurlijk zijn we er trots op dat we onze bijdrage kunnen leveren om deze crisis het hoofd te bieden. Maar we missen de meeste kinderen en dat vinden we natuurlijk enorm jammer.

“Na de eerste berichtgeving van 2Samen aan ouders hebben we direct veel afmeldingen ontvangen, andere ouders hebben we even gebeld om te vragen of zij opvang nodig hebben. Gemiddeld maken bij mijn locaties zo’n vier ouders per dag gebruik van kinderopvang. Dat aantal verschilt echt per locatie, op sommige centra is het drukker. Ouders waarderen het heel erg dat we open zijn. Soms geven ze overdag hun eigen kinderen les en werken ze ’s avonds in de zorg of het ziekenhuis. Dat is voor hen heel intensief. Het is ook bijzonder dat de maatschappij nu inziet hoe belangrijk kinderopvang eigenlijk is.”

Kinderen weten precies wat aan de hand is
“Omdat er weinig kinderen zijn hebben we bij 2Samen locaties samengevoegd. Zo ook 2Zeerovers en 2Vikingen waarvan kinderen nu naar 2Vikingen gaan. Dat is dicht bij het bos en we hebben een gymzaal. Met weinig kinderen kunnen we even geen workshops bieden van KICKS, de activiteitenafdeling van 2Samen. Normaal hebben we een heel aanbod met bijvoorbeeld veel sport en muziek. Nu is kinderparticipatie extra belangrijk. Kinderen denken mee en beslissen zelf wat we gaan doen. Zo gaan de kinderen van de peuterspeelzaal als ze dat willen ’s ochtends lekker naar het bos. Dat valt met het mooie weer goed in de smaak.”

“Omdat de ouders in de zorg werken of arts zijn hoeven we de aanwezige kinderen eigenlijk niks uit te leggen. Ze weten precies wat er aan de hand is. Dat leidt ook tot initiatieven vanuit de kinderen. Heel kleinschalig want we zijn met weinig, maar heel goed bedoeld. We maken bijvoorbeeld tekeningen voor ouderen in de buurt.”

Medewerkers blijven zich vol inzetten
Medewerkers rouleren en zijn bij ons zo eens in de twee weken aanwezig. Dat is natuurlijk vreemd. Maar dat betekent niet dat we stil zitten. Mijn collega’s werken bijvoorbeeld thuis aan hun eigen ontwikkeling. Zo werd er een webinar aangeboden via ons intranet. Ook zijn we druk bezig met de planning voor de meivakantie en hebben we een nieuwe groep ingericht. Daar is nu extra tijd en ruimte voor!”

Wat als er straks meer zorg nodig is?
“We werken nu al heel goed samen met school. We denken met elkaar mee en houden elkaar op de hoogte van ouders die extra opvang nodig hebben. 2Samen heeft veel plek en samen met school komen we er zeker uit!”

“Klanten met een cruciaal beroep die nu geen opvang afnemen, kunnen altijd bij 2Samen terecht, mochten er meer mensen in de zorg (of andere vitale processen) nodig zijn. Als er meer kinderen zijn kunnen we ook weer meer activiteiten doen. We hebben bij mijn locaties sport- en muziekdocenten in huis!”