Nieuwe directeur

start 1 november 2018

Nieuwe directeur

Naar overzicht

24 juli 2018

Nieuwe directeur

Zoë Kwint-Elkerbout (1971) is door de Raad van Toezicht tot nieuwe Directeur van stichting Kinderopvang 2Samen benoemd. Zij begint op 1 november 2018 en is de opvolger van Wim van Ogtrop die de organisatie in 2017 verlaten heeft. Sindsdien heeft Sander Schrover als Directeur-Bestuurder ad interim de functie waargenomen.

Zoë Kwint komt uit het voortgezet onderwijs, waar ze verschillende functies heeft vervuld. Momenteel is zij Rector-Bestuurder van het Stedelijk Gymnasium te Haarlem. Tot voor kort was zij bovendien Voorzitter van het Bestuur van de OSZG, de onderwijsstichting zelfstandige gymnasia, met 450 medewerkers en circa 4000 leerlingen. In die hoedanigheid was zij verantwoordelijk voor de afstemming met en tussen de Raad van Toezicht en het bestuur en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

Naast haar professionele loopbaan is zij politiek actief geweest in Amsterdam: als fractievoorzitter van de deelgemeenteraad Amsterdam-Noord en als vice-fractievoorzitter van de gemeenteraad van Amsterdam. Tevens is zij toezichthouder bij enkele maatschappelijke en culturele organisaties.