Modderdag

Positieve natuurervaringen

Modderdag

Naar overzicht

3 juli 2019

Modderdag

Het is inmiddels traditie dat onze kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang actief meedoen met Modderdag om kinderen positieve natuurervaringen mee te geven. Dankzij onze samenwerking met Buurtboerderij Nijkamphoeve in Den Haag hebben we daar een prachtige locatie voor.

Modderdag is belangrijk. Want waar en wanneer is er nog ruimte om te spelen in de natuur, zeker midden in de stad? Veel kinderen weten niet
meer hoe het is om slootje te springen of in een boom te klimmen. Terwijl het wetenschappelijk is aangetoond dat buiten spelen in de natuur
de ontwikkeling van kinderen enorm stimuleert. Wanneer kinderen vies mogen worden, nemen bijvoorbeeld creativiteit, nieuwsgierigheid en kwaliteit
van spel toe. Het is goed voor het concentratievermogen en kinderen leren beter omgaan met risico’s als vallen en uitglijden. En niet te vergeten:
buitenspelen in een natuurrijke omgeving draagt bij aan een positievere houding en gedrag tegenover natuur en milieu.

Modderdag 2019 kinderopvang 2Samen Den Haag (2)