Klanten tevreden

Tevredenheid opvang: 8,2

Klanten tevreden

Naar overzicht

11 januari 2022

Klanttevredenheidsonderzoek

Ook in 2021 hebben wij een (onafhankelijk) klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren op onze locaties. Gemiddeld geven onze klanten de opvang van hun kind een 8,2. Dit is een resultaat om trots op te zijn en iets hoger dan in 2019. 1.584 respondenten hebben de enquête ingevuld. Daarmee geven de resultaten een goed en betrouwbaar beeld van onze dienstverlening.

Eindcijfer Kinderopvang 2Samen Den Haag Monster Naaldwijk

We slagen er goed in kwaliteit vast te houden en te verbeteren, wat in de huidige markt niet altijd eenvoudig is. Ook in onze regio (Den Haag en het Westland) staat kinderopvang onder druk vanwege een groot personeelstekort. Bovendien hebben we in de afgelopen jaren uiteraard te maken gehad met de coronacrisis. We zijn dan ook blij te zien dat meer klanten ons aanbevelen en dat zij een goede waardering geven voor onze inspanningen om zoveel mogelijk vaste medewerkers in te zetten. Respondenten beoordelen de aanwezigheid van ‘vaste gezichten’ gemiddeld met een 8,4.

Vertrouwde gezichten Den Haag Monster Naaldwijk

De mate waarin hun kind zich prettig voelt bij de opvang, scoort een 8,5. De veiligheid van de locatie heeft onze hoogste prioriteit en wordt beoordeeld met een 8,2.

Onze medewerkers houden goed contact met ouders over de dagelijkse gang van zaken op het kindercentrum. Ouders voelen zich vrij om zaken aan te kaarten (8,3) en hebben bij 2Samen zeker het gevoel dat hun opmerkingen en wensen serieus worden genomen (8,2). In de ouderraden van alle locaties en overkoepelende Klantenraad houden we de wensen van ouders eveneens goed in de gaten en wordt het beleid besproken. Uit het onderzoek blijkt dat we meer bekendheid kunnen geven aan deze organen (7).

Mate prettig voelen Kinderopvang 2Samen Den Haag Monster Naaldwijk

Bij 2Samen investeren we heel veel in de vaardigheden van personeel om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren. Onze medewerkers krijgen bijvoorbeeld uitgebreide pedagogische coaching op het gebied van de interactievaardigheden. Toch blijkt uit het klanttevredenheidsonderzoek dat we informatie over de ontwikkeling van hun kind beter met ouders kunnen delen. Een 7,4 is zeker geen slechte beoordeling, maar gezien de aandacht die we hiervoor hebben binnen onze organisatie, is dit een aanmoediging om hier verder mee aan de slag te gaan.

Natuurlijk zijn er op locatieniveau verschillen zichtbaar. Alle 2Samen-locaties (kinderdagverblijven, peuteropvang en buitenschoolse opvang) scoren minstens een ruime voldoende, waarbij het merendeel een cijfer krijgt tussen de 8 en 10.  Per locatie gaan we met de feedback aan de slag om de kwaliteit van onze kinderopvang verder te verbeteren.

Best en minst beoordeeld Kinderopvang 2Samen Den Haag Monster Naaldwijk

Wilt u meer lezen over ons klanttevredenheidsonderzoek? Klik dan hier.