Ypenburg

Ypenburg

Kinderopvang in Den Haag Ypenburg

Voor kinderopvang in Ypenburg is uw kind van harte welkom in een kinderdagverblijf (crèche), peuteropvang (peuterspeelzaal) of buitenschoolse opvang (bso) van 2Samen. Onze kinderopvanglocaties in Ypenburg bieden een rustige omgeving met heerlijk ruime en groene buitenruimtes.

Kinderdagverblijven in Ypenburg

In ons kinderdagverblijf 2Zwanen staan betrokken en professionele pedagogisch medewerkers dagelijks voor uw kinderen klaar. Er is extra aandacht voor gezonde voeding en natuurbeleving.

Buitenschoolse opvang (bso) in Ypenburg

De jongste kinderen van 4 jaar beginnen met buitenschoolse opvang bij 2Zwanen. Na ongeveer een jaar stromen ze door naar bso 2Weidevogels. Beide locaties voor bso bieden een fijne plek na schooltijd waar kinderen onder begeleiding zelf invulling geven aan de middag en de vakantiedagen. Het activiteitenprogramma KICKS biedt extra variatie, uitdaging en belevenissen.

Samenwerking met scholen in Ypenburg

Er zijn sterke samenwerkingsverbanden met buurtinitiatieven en de scholen in de omgeving waaronder De Paradijsvogel, De Eksterhof (dependance van Paradijsvogel) en De Christoffel.

Locatieoverzicht

2Weidevogels Buitenschoolse opvang

Weidevogellaan 203

2496 MT Den Haag

015-3102080

na school tot 18:00 uur

 • Gezond voedingsbeleid
 • Ateliers per leeftijd
 • Nabij natuurspeeltuin en speelpark
2Zwanen Kinderdagverblijf

Knobbelzwaansingel 279

2496 LN Den Haag

015-3101641

07:30 tot 18:00 uur

 • Natuurtuin
 • Kinderopvang van 0 tot 13
 • Vaste medewerkers
Ook op deze locatie
2Zwanen Peuteropvang

Knobbelzwaansingel 279

2496 LN Den Haag

015-3101641

08:45 tot 11:45 uur

 • Opvang vanaf 2 jaar
 • Uitdagende natuurtuin
 • Voorbereiding op school
2Zwanen Buitenschoolse opvang

Knobbelzwaansingel 279

2496 LN Den Haag

015-3101641

Na school tot 18:00 uur

 • Natuurtuin
 • Breed activiteitenprogramma
 • Nabij speelvelden en speeltuinen
Ook op deze locatie