Woerdblok

Woerdblok

Kinderopvang in Woerdblok Naaldwijk

Voor kinderopvang in Woerdblok is uw kind van harte welkom in de kinderdagopvang (crèche) en buitenschoolse opvang (bso) van 2Samen

Kinderdagverblijf in Woerdblok

In ons kinderdagverblijf 2Pinguïns staan betrokken en professionele pedagogisch medewerkers dagelijks voor uw kinderen klaar. Er is extra aandacht voor gezonde voeding en natuurbeleving.

Buitenschoolse opvang (bso) in Woerdblok

2Pinguïns biedt ook buitenschoolse opvang. Een fijne plek na schooltijd waar kinderen onder begeleiding zelf invulling geven aan de middag en de vakantiedagen. Het activiteitenprogramma KICKS biedt extra variatie, uitdaging en belevenissen.

Samenwerking met scholen in Woerdblok

We vormen een Brede School samen met R.k. Basisschool Bernadette en hebben dan ook een intensieve samenwerking in het belang van (de ontwikkeling) van uw kind.

Locatieoverzicht