Bezuidenhout

Bezuidenhout

Kinderopvang in Bezuidenhout Den Haag

In de wijk Bezuidenhout is uw kind van harte welkom in de kinderdagopvang (kdv), peuteropvang (peuterspeelzaal) en buitenschoolse opvang (bso) van 2Samen. De wijk Bezuidenhout heeft veel royale speelpleinen van aangrenzende scholen en in de buurt. We gaan bovendien regelmatig met de kinderen naar de bibliotheek. Alhoewel het Bezuidenhout zelf niet veel groenvoorzieningen heeft, begeef je je zo midden in de natuur met het Haagse Bos op loopafstand. We zijn dan ook geregeld in het bos te vinden.

Kinderdagverblijf (crèche) Bezuidenhout

In ons kinderdagverblijf 2Vriendjes staan betrokken en professionele pedagogisch medewerkers dagelijks voor uw kinderen klaar. Er is extra aandacht voor gezonde voeding en natuurbeleving.

Peuteropvang (peuterspeelzaal) Bezuidenhout

Bij 2Vriendjes en 2Lakeien bieden wij peuteropvang in Bezuidenhout. De peuterspeelzaal is een goede voorbereiding op de basisschool. Peuters hebben behoefte aan het ontdekken van de wereld om hen heen en krijgen daar in de peuteropvang alle ruimte voor. Bij 2Lakeien werken we met Voorschoolse Educatie (VE). Peuters die het risico lopen om een taal- of rekenachterstand te krijgen, ontvangen een VE-indicatie. We werken dan gericht aan het inlopen van die achterstand met leuke en leerzame spelactiviteiten.

Buitenschoolse opvang (bso) Bezuidenhout

Ook voor buitenschoolse opvang in Bezuidenhout kunt u 2Samen heel goed terecht bij onze bso-locatie’s 2Vriendjes, 2Lakeien en Wondersteboven (voorheen 2Ridders). Onze buitenschoolse opvang is een fijne plek na schooltijd waar kinderen onder begeleiding zelf invulling geven aan de middag en de vakantiedagen.
Het activiteitenprogramma KICKS biedt extra variatie, uitdaging en belevenissen.

Voorschoolse opvang (vso) in Bezuidenhout

In ons integraal kindcentrum Wondersteboven in het Bezuidenhout bieden wij ook voorschoolse opvang vanaf 7.30 uur.

Samenwerking met scholen en andere organisaties in Bezuidenhout

We werken intensief samen met Van Hoogstratenschool, Nutsschool Bezuidenhout, Haagsche Schoolvereeniging International School (HSV), M.M. den Hertogschool, Liduinaschool en Nutsschool Bezuidenhout.

Locatieoverzicht

2Lakeien Buitenschoolse opvang

Amalia van Solmsstraat 155 K

2595 TA Den Haag

070-3858540

na school tot 18:30 uur

 • Mooie, groene buitenruimte
 • Veel sportactiviteiten
 • Groot speelplein
Ook op deze locatie
2Lakeien Peuteropvang

Amalia van Solmsstraat 155 K

2595 TA Den Haag

070-3858540

08:45 tot 12:45 uur

 • VE programma
 • Groene buitenruimte
 • Dichtbij park en bos
Ook op deze locatie
2Vriendjes Kinderdagverblijf

Spaarwaterstraat 19

2593 RM Den Haag

070-3222876

07:30 tot 18:00 uur

 • Nabij Haagse bos
 • Veel speelvoorzieningen
 • Apart plein voor de jongsten
Ook op deze locatie
2Vriendjes Peuteropvang

Spaarwaterstraat 19

2593 RM Den Haag

070-3222876

08:45 tot 11:45 uur

 • Opvang vanaf 2 jaar
 • Veel buitenspelen
 • Eigen speelplaats
2Vriendjes Buitenschoolse opvang

Spaarwaterstraat 19

2593 RM Den Haag

070-3222876

na school tot 18:00 uur

 • Te gekke workshops
 • Duurzaam schoolplein
 • Regelmatige uitstapjes
Ook op deze locatie
Wondersteboven Buitenschoolse opvang

Laurens Reaelstraat 10

2595 XM Den Haag

070-3479746

na school tot 18.00 uur

 • Kleinschalige bso
 • Klein en vertrouwd team