Gezocht: lid RvT

Solliciteren voor deze functie kan via bureau Aardoom & de Jong

Gezocht: lid RvT

Naar overzicht

11 oktober 2018

Gezocht: lid Raad van Toezicht

Kinderopvang 2Samen is op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

De vacature ontstaat per januari, vanwege het rooster van aftreden. Het nieuwe lid van de Raad van Toezicht krijgt als aandachtsgebied de thema’s jeugdhulpverlening en/of jeugdgezondheidszorg en wordt daarnaast lid van de auditcommissie.

Onze huidige Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De drie hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn die van toezichthouder, werkgeverschap van de directeur-bestuurder en die van klankbord. De aanstelling van leden gebeurt voor een periode van vier jaar.

Het werven van een nieuw lid voor de Raad van Toezicht ligt bij bureau Aardoom & de Jong. Voor meer informatie over deze vacature, de functie-eisen en de procedure, kunt u de vacature op hun website bekijken.