Coronavirus

Coronavirus

Naar overzicht

16 maart 2020

Update Coronavirus

2Samen verzorgt t/m 6 april enkel kinderopvang voor ouders in zogenaamde cruciale beroepsgroepen om de samenleving draaiende te houden tijdens de COVID-19-uitbraak. Dit is een verplichting vanuit de Rijksoverheid. Ook ouders die een onmisbare functie vervullen ten behoeve van één van deze cruciale beroepsgroepen, kunnen een beroep doen op onze kinderopvang. Voor alle anderen is onze kinderopvang gesloten.

Wij verzoeken u dringend om kinderen die hoesten en/of andere verkoudheidsklachten of koorts hebben niet naar de opvang te brengen.

We doen ons uiterste best om zo goed mogelijke kinderopvang te leveren voor mensen in cruciale beroepsgroepen en volgen vanzelfsprekend alle adviezen van GGD Haaglanden, het RIVM en de Rijksoverheid.

Wij vragen uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie. Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen

***

Bericht van 13 maart 2020

Gisteren, 12 maart, is op de persconferentie met premier Rutte, zorgminister Bruins en Jaap van Dissel directeur van het RIVM een aangepast advies uitgebracht om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Wij infomeren u hierbij over de nieuwe maatregelen die gelden voor alle Nederlanders.

Rijksoverheid zegt het volgende: “Scholen in het primair -, voortgezet -en middelbaar beroepsonderwijs en kinderopvang blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven.”

Het volledige overzicht met maatregelen kunt u hier teruglezen.

Bovenstaande betekent dat kinderen en medewerkers met een neusverkoudheid, hoestklachten, keelpijn of koorts moeten thuisblijven tot ze beter zijn. Mocht uw kind één van deze klachten hebben dan vragen wij u uw kind ziek te melden. Dankzij deze maatregel kunnen we kinderopvang blijven aanbieden voor alle kinderen die geen ziekteverschijnselen hebben.

Wij onderhouden nauw contact met de GGD en volgen vanzelfsprekend alle adviezen om de kans op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u kijken op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.

***

Bericht van 12 maart 2020

Dinsdag 10 maart, is door de GGD Haaglanden bevestigd dat twee medewerkers van 2Samen het Coronavirus (COVID-19) hebben. De kinderen hebben volgens de GGD geen risico gelopen. De ouders van de betreffende locaties hebben een apart bericht van ons ontvangen.

De medewerkers waar het om gaat, staan niet op de groep. Na contact met iemand uit een risicogebied, zijn zij -op eigen initiatief- uit voorzorg thuisgebleven toen zij zich niet lekker voelden. Door dit adequate handelen, is het aantal contacten met kinderen en collega’s beperkt. Op de dag dat zij nog hebben gewerkt, hadden zij geen klachten en waren zij volgens de GGD niet besmettelijk. Inmiddels zijn beide medewerkers gelukkig weer aan de beterende hand.

Kinderen geen risicogroep
Kinderen hebben over het algemeen weinig tot geen last van het coronavirus en vormen geen speciale risicogroep. Heeft uw kind geen klachten? Dan kan uw kind gewoon naar de opvang komen. De GGD adviseert om de standaard hygiënemaatregelen in acht te nemen:

  • Regelmatig handen wassen
  • Hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik van papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden

Wanneer contact opnemen met een arts?
Natuurlijk is het goed om alert te zijn op de symptomen. Met name als u (of een gezinslid) in een risicogebied is geweest of contact heeft gehad met een besmet persoon. Neem in dat geval telefonisch contact op met uw huisarts als sprake is van 38 graden koorts of hoger en/of luchtwegklachten, zoals hoesten of benauwdheid.

Wij onderhouden nauw contact met de GGD en volgen vanzelfsprekend alle adviezen om de kans op verdere verspreiding zo klein mogelijk te houden. Mocht u verdere vragen hebben dan kunt u kijken op de website van het RIVM of bel met het landelijke informatienummer 0800-1351.