Corona

Lees hier meer informatie over kinderopvang tijdens de coronacrisis

Corona

Vanaf vandaag (25 februari 2022) zijn alle coronaregels in Nederland zo goed als verdwenen. Zo is de mondkapjesplicht grotendeels vervallen en ook de anderhalve meter afstand is niet meer verplicht. Wel blijven er nog enkele restricties en adviezen gelden. Onderstaande wijzigingen zijn per direct van kracht:

1,5 meter maatregel komt te vervallen

De afstandsregel verdwijnt. Het is niet meer verplicht om 1,5 meter afstand van anderen te houden. Ook de looproutes en dergelijke komen te vervallen. Wel blijft het advies om elkaar de ruimte te blijven geven.

Ouders ook binnen weer welkom 

Ouders zijn weer welkom in de locaties en bij de groep. Het is echter aan de locaties hoe zij hier invulling aan geven en hoe zij hierover afspraken maken met de ouders. Het kan dus ook dat een school of kinderopvanglocatie nog eigen aanwijzingen hebben om drukte te voorkomen.

Mondkapjes 

De mondkapjesplicht vervalt bijna overal. In het openbaar vervoer blijft de mondkapjesplicht wel van kracht, dit geldt ook voor het halen en brengen naar kinderopvang en schoollocaties via (taxi)vervoer.

Andere werkzaamheden voor zwangere medewerkers

Het advies voor zwangere medewerkers (28 weken en verder) blijft gelden. Dit betekent nog steeds dat geadviseerd wordt om voor zwangere medewerkers andere, passende werkzaamheden te organiseren.

___

Ook vanaf woensdag 26 januari waren er al meer versoepelingen aangekondigd. De belangrijkste wijziging was toen dat niet langer een hele groep standaard in quarantaine moet bij een besmetting. Het oplopende aantal positieve testen in Nederland betekent ook dat meer medewerkers in quarantaine zitten. Dit kan gevolgen hebben voor de bezetting op de groep.

Kinderdagopvang en peuteropvang
Kinderen (0-4) mogen naar de opvang komen als zij een huisgenoot (categorie 1) of nauw contact (categorie 2) zijn van iemand die positief getest is op Covid-19. Wel geldt het dringende advies om te testen als zij milde klachten krijgen. Kinderen die positief testen gaan minimaal 7 dagen in thuisquarantaine.

Buitenschoolse opvang
Voor kinderen (4-12) die naar de BSO gaan, blijven de huidige regels gelden. Zij blijven thuis bij (milde) klachten en doen een (zelf)test. Kinderen die zelf positief testen gaan minimaal 7 dagen in quarantaine.

Mogelijke sluiting groepen

Misschien heeft u er zelf al mee te maken gehad: er zijn steeds meer coronabesmettingen in de privésfeer, op scholen en ook in de kinderopvang. Als de besmettingen toenemen, is het mogelijk dat onze locaties groepen moeten sluiten op advies van de GGD of vanwege een tekort aan personeel. Uiteraard wordt u hierover direct geïnformeerd door uw Unitmanager en/of Locatiecoördinator.

Aandacht voor de basisregels

Het is belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Onder de basisregels wordt verstaan:

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.

Compensatieregeling

Alle ouders die klant zijn bij onze bso en die hun factuur tijdens de sluiting volledig hebben doorbetaald, ontvangen een tegemoetkoming van de Rijksoverheid voor de periode 21 december 2021 tot 10 januari 2022. Dit betreft de maximumuurprijs die door de Belastingdienst wordt vergoed (€ 7,27 in 2021 en € 7,31 in 2022).

Het deel boven deze uurprijs vergoedt 2Samen. Als u gebruikmaakt van noodopvang, komt u niet in aanmerking voor de vergoeding van 2Samen, maar ontvangt u wel de compensatie van de overheid. Het is nog niet bekend wanneer de betalingen precies plaatsvinden. Zodra we hier meer over weten, informeren we u uiteraard. Aangezien de kinderdagopvang en peuteropvang openbleven, is de tegemoetkoming hier logischerwijs niet van toepassing.

Meer informatie

We hopen met deze informatie uw voornaamste vragen beantwoord te hebben. Uitgebreide informatie vindt u op de website van de rijksoverheid over corona en kinderopvang: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/onderwijs-en-kinderopvang/ouders

We houden de ontwikkelingen rond het coronavirus nauwlettend in de gaten en blijven de adviezen en richtlijnen van de GGD, het ministerie en het RIVM opvolgen.
Wanneer er ontwikkelingen zijn op het gebied van corona en kinderopvang, berichten wij ouders via ons ouderportaal.

Bijgewerkt: 25 februari 2022