Uitgelicht

2Samen
en het
Onderwijs

Uitgelicht

De samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs wordt steeds intensiever. Sinds jaar en dag verzorgen we de voorschoolse opvang, tussenschoolse opvang en naschoolse opvang voor veel scholen in Den Haag, Naaldwijk en Monster. Maar we doen meer: kinderopvang en onderwijs groeien naar elkaar toe en maken steeds vaker gebruik van elkaars expertise.

Onder en na schooltijd werken kinderopvang en onderwijs samen aan optimale ontwikkelingskansen voor kinderen. Een integraal kindcentrum (ikc) is de meest vergaande vorm van samenwerking tussen onderwijs en kinderopvang, maar ook andere samenwerkingsverbanden zijn mogelijk.

Corona heeft samenwerking versneld

In de coronatijd sprongen onze pedagogisch medewerkers steeds meer bij op de scholen om noodopvang te organiseren, kinderen van school te halen, te helpen met schoolwerk, (sport)activiteiten aan te bieden en door een-op-een begeleiding te geven aan kwetsbare kinderen. Die ontwikkeling zet zich door.
Ook ondersteunt 2Samen het onderwijs bijvoorbeeld met ontwikkelingsgerichte activiteiten en programma’s gericht op een gezonde leefstijl.

Combinatiebanen

Met diverse scholen werken we samen in combinatiebanen van kinderopvang en onderwijs. Met de opleiding Associate Degree Pedagogisch Educatief Professional (AD-PEP) krijgen onze medewerkers bijvoorbeeld een kwalificatie waarmee ze pedagogisch coach of leraarondersteuner kunnen worden.

Maatschappelijke kinderopvang

Als maatschappelijke kinderopvang zetten we ons in voor een aanbod van hoge kwaliteit voor álle kinderen van nul tot dertien jaar. Een goede samenwerking met het onderwijs is daarvoor essentieel. We zijn als medeorganisator betrokken bij diverse maatschappelijke initiatieven die we samen met het onderwijs opzetten. Lees hier meer over onze rol als maatschappelijke kinderopvang.

Meer lezen?

Zomerschool Haagse Hout: plezier en bovendien taal- en leerachterstanden verkleinen

Basisschool de Vuurvlinder, Jongleren en onze locatie 2Vlinders organiseren samen de zomerschool Haagse Hout’. In de eerste 3 weken van de zomervakantie zijn kinderen van 2-13 jaar van harte welkom. Vaak gaat het om kinderen die nog maar kort in Nederland wonen en meestal ook niet op vakantie gaan). De sfeer zit er in ieder geval al goed in!
’s Ochtends staat het programma in het teken van taalverwerving en ’s middags zijn er verschillende workshops waar de kinderen aan mee kunnen doen. Het team bestaat uit leerkrachten van verschillende scholen en vakdocenten (vanuit 2Samen).

Aanbod voor scholen

Voor scholen ontwikkelen wij activiteitenprogramma’s, passend bij de wensen, cultuur en situatie van de school. Alle activiteiten kunnen naar wens worden samengesteld en kunnen zowel tijdens als na schooltijd plaatsvinden. Kijk op 2samenkicks.nl voor een indruk van de mogelijkheden.